Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
4771lakerdaPalamut, torik vb. balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura.
4772laktik asit bakterileriLaktozdan fermantasyon sonucu laktik asit oluşturan gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi bakteriler.
4773laktik asit fermantasyonuLaktik asit bakterileri tarafından şekerlerin parçalanmasıyla laktik asit, karbondioksit, etanol ve/veya asetik asit oluşması.
4774laktozSüt şekeri.
4775lamellaPlaka biçimindeki ince yapı.
4776LamellibranchiataYassı solungaçlılar.
4777laminaZar biçiminde ince düz tabaka, ince levha.
4778laminarinEsmer deniz alglerinde %0,5-33 düzeyinde bulunabilen ve kara bitkilerindeki nişastanın yerini alan, başlıca 20-B-D glikoprinoz ünitelerinden oluşan, bir karbonhidrat.
4779Lamna nasusDikburun karkaryas.
4780LamnidaeDev köpek balığıgiller.
4781lampara ağıYapısal olarak çevirme ve sürütme ağları arasında bulunan ortasında torbası, yanlarında karat ağları olan bir tür çevirme ağı.
4782Lampetra fluviatilisIrmak taşemeni.
4783Lampetra planeriaDere dokuz gözlüsü.
4784lansetBistüri.
4785lapinBoyları 40 cm olabilen, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, kayalık ve algli zeminlerde yaşayan demersal tür, lapina.
4786lapinaLapin.
4787lapinagillerKemikli balıklardan, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, dudakları kalın, mercanlar arasında barınan, bazısı karnivor, bazısı herbivor olan bir familya.
4788larvaMeydana geldiğinde ebeveynine benzemeyen canlı.
4789larva dönemiBazı hayvanların hayat devrelerinde görülen ve metamorfoz sonucunda ergin formuna benzeyecek duruma gelinceye kadarki evresi.
4790larvivorLarvalar özerinden beslenen.
4791latentHenüz belirgin hale gelmemiş, gizli seyreden, klinik olarak belirti göstermeyen.
4792lateralYanal.
4793lateral bulaşmaHorizontal bulaşma
4794lateral çizgiYanal çizgi.
4795LC50Öldürücü konsantrasyon 50.
4796LD50Öldürücü doz 50.
4797LDLDüşük dansiteli lipoprotein.
4798leke gözlüGöz lekeli rasbora.
4799lekeli alaca levrekKörkafa çiklit.
4800lekeli barbusDoğal olarak Hindistan’da tüm iç sularda yaşayan, boyları 4,5 cm olabilen, yeşilimsi altın sarısı parıltılı, şeffaf ve düzensiz koyu lekeli akvaryum balığı, lekeli tekir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir