Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
4921lipoproteinemiKanda aşırı miktarda lipoprotein bulunması, hiperlipoproteinemi.
4922lipositYağ hücresi.
4923lipotropik hormonAdipokinetik hormon.
4924lipozomBiyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı.
4925lipsozKemikli balıklardan, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta olabilen, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de yaşayan bir tür.
4926lir kuyrukBoyları 6 cm olabilen, Afrika’nın bataklık ve bitkileryle örtülü sularında yaşayan, oldukça sakin ve ünlü bir balığı, kırmızı bayraklı sazancık, kırmızı süslü sazancık.
4927ListeriaZincir oluşturabilen, dışkıda, bitkilerde ve hayvan yemlerinde bulunan, toprakla kontamine çiğ sebzeler veya kontamine süt ve peynirin alınmasıyla bağırsakta kolonize olabilen, çomak biçiminde, aerob, Gram pozitif bir bakteri cinsi.
4928Listeria monocytogenesBazı gıdalarda bulunan ve listeriyoz olarak adlandırılan enfeksiyöz hastalığın etmeni olan Gram pozitif, aerob, spor oluşturmayan, katalaz pozitif, çomak biçiminde bir bakteri.
4929ListeriyozListeria etkeniyle kontamine gıdaların tüketilmesiyle meydana gelen enfeksiyöz hastalık.
4930litik asitÜrik asit 
4931litik fajBakteriyofaj.
4932Litmus kağıdıAsit-baz indikatörü olarak kullanılan beyaz kâğıt.
4933litofajBazı yumuşakça ve deniz kestaneleri gibi kaya oyan canlılar.
4934litofilikTaşlık, kayalık zeminlerde yaşamayı seven.
4935litoral bölgeKıyı çizgisinden itibaren başlayıp yüksek yapılı su bitkilerin ortadan kalktığı yere kadar olan ve tamamen ışık alan kıyı bölgesi.
4936litorinaKarından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, önden solungaçlılar (Prosobranchia) takımından, kabuğu koni biçiminde olup kalın çeperli, deniz kıyılarında yaşayan türlere sahip bir yumuşakça cinsi.
4937LittorinaLitorina.
4938livarBalıkların canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, havuz ve tekne gibi balığın yaşam ortamıyla su alışverişini doğrudan sağlayan bölme, luvar.
4939liyazlarBir molekülün parçalanmasını veya bir grubun molekülden uzaklaştırılmasını sağlayan enzimler.
4940liyofilizasyonDondurarak kurutma yöntemi.
4941liyosferKolloit parçacıkları saran ince su tabakası.
4942Liza aurataAltınbaş kefal.
4943Liza carinataBıldırcın kefal.
4944Liza ramadaPulaterina.
4945Liza saliensİlarya balığı.
4946lizinBeslenmede temel olan ve proteine katılan bazik bir aminoasit.
4947lizisLizin aracılığıyla hücrelerin erimesi, yok olması, tahribi.
4948lizogenezHücre veya maddelerin parçalanması veya çözülmesi.
4949lizogeniBakterilerde birçok faj görevinin bastırıldığı profaj olarak bakteri kromozomuna sokulmuş bakterinin fajla bulaşması durumu, alizogenik devir.
4950lizozimBakterinin hücre duvarında bulunan peptidoglikanı parçalayarak antibakteriyel etki gösteren, göz yaşında, mukusta, tükürükte ve fagositik hücre granüllerinde bulunan bir enzim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir