Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
5191metaserkerBirçok digenetik trematodun yaşam döngüsünde görülen serker ve erişkin arasındaki kistlenmiş evre.
5192metasestotSestotlarda onkosferin metamorfozundan sonra görülen larval evresi.
5193metasiklikBir parazitin yaşam döngüsünde son konak için enfekte olan everesi.
5194metaskoleksBölünmüş skoleksin posterior kısmı.
5195metastazBir hastalığın bir organdan diğerine geçmesi, hastalık etkenlerinin kan veya lenf yoluyla taşınarak yeni odaklar oluşturması.
5196metatipHolotiple aynı lokaliteden toplanıp, holotiple karşılaştırılarak tanımlanan örnek.
5197metazoaÇok hücreliler.
5198metisMelez.
5199metiyoninSuda çözünen, alkolde çok az çözünen, eterde çözünmeyen, kükürt içeren, protein ve yağ metabolizmasında önemli rol oynayan esansiyel bir aminoasit.
5200metrik numaraİpliği oluşturan tek kat ipliklerden 1000 m uzunlukta kaç tanesinin 1 kg geldiğini belirten bir ölçü birimi.
5201metronidazolProtozoonlara ve anaerop bakterilere karşı kullanılan bir ilaç.
5202Metynnis maculatusLekeli kasnak balığı.
5203mezenşimEmbriyonun mezoderm tabakasından gelişen, daha sonra kas ve bağ dokusunu oluşturan farklılaşmamış hücreler.
5204mezenteryumÇeşitli karın organlarını karın duvarına asan çift tabakadan oluşmuş periton kıvrım, özellikle bağırsakları karın arka duvarına bağlayan bağırsak askısı.
5205mezgitKemikli balıklardan, mezgitgiller (Gadidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta olabilen, eti çok lezzetli, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan bir tür, mezit.
5206mezgitgillerKemikli balıklardan, yumuşak yüzgeçli, uzun vücutlu ve büyük ağızlı, bıyıkları olan, eti lezzetli bir familya.
5207mezitMezgit.
5208mezodermOrta deri.
5209mezofilYaprakta alt ve üst epidermisleri arasında kalan, genellikle fotosentez yapan, yaprağın iç parenkiması.
5210mezogleaSüngerlerde ve sölenterelerde iki kat arasında bulunan gözesiz, jelatinimsi bir dolgu maddesi.
5211mezokitFucaleslerde de olduğu gibi, oogoniumdaki üç tabakadan ortadaki.
5212mezonefridyumBazı omurgasızlarda mezodermden gelişen boşaltım organı.
5213mezonefrozOmurgalılarda görülen, orta derecede gelişmiş böbrek tipi.
5214mezopelajik bölgeOkyanusların 200–1000 m arasındaki serbest su tabakası.
5215mezopterigyumBazı keski solungaçlı (Elasmobranchii) balıklarda pektoral kemerin kaidesinde yer alan üç bazal kıkırdaktan ortada olanı.
5216mezotelyumMezenşim hücrelerinden gelişen ve periton, plöra, perikart zarlarının yapılarına giren özel bir örtü dokusu.
5217mezotrofik gölOrta seviyede primer üretime sahip olan göl.
5218mezozomBazı prokaryot hücrelerde nukleotidin yakınında bulunan ve DNA’nın bağlanabileceği hücre zarı girintisi.
5219MgMagnezyum.
5220mığrı balığıKemikli balıklardan, mığrı balıkları (Congridae) familyasından, derileri pulsuz ve dişleri çok kuvvetli, boyu 3 m, ağırlığı 65 kg olabilen, ülkemiz denizlerinde de bulunabilen bir tür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir