Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
5221MIK 90Minimum konsantrasyon 90.
5222mırmır yılan balığıBoyları 100 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, yanal çizgi hizasında iri benekleri bulunan bir tür.
5223Mısır çiklit balığıNil Nehri’nde yaşayan, boyları 8 cm olabilen, erkekleri göz alıcı renge sahip dişileri soluk renkli akvaryum balığı, küçük levrek, çok renkli çiklit.
5224mızraksı kaşık otuBoyları 15-130 cm olabilen, yaprakları mızrak biçimiyle yumurta biçimi arasında değişen ve su yüzeyinin üzerine çıkabilen, genellikle göl kıyıları, kanallar, havuzlar ve bataklıklarda gelişen su bitkisi.
5225Microchirus ocellatusBenekli dil balığı.
5226Microchirus variegatusLekeli dil balığı.
5227Microichthys coccoiDerinsu kardinal balığı.
5228Micromesistius poutassouDerinsu mezgiti.
5229microplanktonBüyüklükleri 1000 mikrometreden daha küçük olan, göz açıklığı 0.06 mm’lik ağlarla yakalanabilen plankton.
5230microsistisHücreleri mavi-yeşil veya siyahımsı yeşil, kolonileri düzensiz biçimli kolonilere sahip planktonik bir mavi-yeşil alg.
5231MicrosporumÇoğunlukla makrokonidyum türü eşeysiz sporlarıyla çoğalan, deride enfeksiyon oluşturan dermatofit cinsi mantar.
5232Microstomus kittKızıldil.
5233miçelyumMisel.
5234midyeYassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, kabuğu eşit parçalı, ön tarafı sivri ve uzun, arka tarafı yuvarlak üçgen biçiminde olan, bütün denizlerde yaşayan bir yumuşakça cinsi.
5235midyelerYassı solungaçlılar.
5236MikobakteriozÇeşitli balık türlerinde, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortiutum ve Mycobacterium chelonae’ nin neden olduğu, deri, organ ve dokularda değişik büyüklükte tüberküllerin oluşması ve zayıflamayla karakterize, kronik ve sporadik, bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon, Tüberküloz.
5237mikolojiMantar bilimi.
5238mikotoksinMantarlar tarafından üretilen toksinler.
5239mikro kapsüllü yemSu ürünleri yetiştiriciliğinde, larvaların başlangıç beslenmesinde kullanılan, besin maddelerinin eriyebilir bir kapsül içerisine yerleştirildiği karma yem.
5240mikroaerofil bakterilerÜremek için atmosferdeki oksijen miktarından daha az oksijene gereksinim duyan, katı besiyeri yüzeyindeki havaya maruz kaldıklarında ölen, anaerop ortamda hiç üreyemeyen veya çok az üreyebilen bakteriler.
5241mikrobisitMikropları öldürücü madde.
5242mikrobiyalMikroorganizmaların neden olduğu olay.
5243mikrobiyal sindirimBir maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması.
5244mikrobiyolojiMikroorganizmaları inceleyen bilim dalı.
5245mikrofajPlankton gibi küçük organizmalar veya küçük partiküller üzerinden beslenme.
5246mikrofilSpermin girmesi için yumurta zarı üzerinde yer alan küçük delik.
5247mikrofilamentÖkaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan, yapı ve hareketi sağlayan aktinden oluşmuş iplikçikler.
5248mikrofitofajFitoplankton üzerinden beslenme.
5249mikroftalmiGözlerin normalden küçük olması, küçük gözlülük.
5250mikroglobülinKan plazmasında bulunan molekül ağırlığı düşük herhangi bir globülin veya globülinin herhangi bir parçası.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir