Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
5581nörogliya hücreleriEpendim hücreleri.
5582nöronSinir hücresi.
5583nörotoksinSinir sistemi üzerinde zararlı etkisi olan zehirli maddeler.
5584nörotransmitterNöronun ucundan salgılanan ve bir sonraki nöronun özgün bir reseptörüne bağlanan, sinir impulslarının iletimine yardımcı olan, genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik.
5585nöstonSu yüzeyindeki film tabakasında yaşamlarını sürdüren pelajik canlılar.
5586nötr1. Elektrik yükü olmayan. 2. Kimyada ne asit ne de alkali tepkisi göstermeyen.
5587nötr aminoasitlerpH 5,5’te elektrik yükleri sıfır olan aminoasitler.
5588nötrofilStoplazmasında nötral boyalarla boyanma özelliğine sahip tanecikler bulunan parçalı çekirdekli lökositler.
5589nötrofilikOptimum olarak nötr veya nötre yakın pH 'da gelişebilen.
5590NuculaFındık midyeleri.
5591NudibranchiaDeniz sümüklü böcekleri.
5592Nuh’un gemisi midyesiYassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, kabukları eşit yapılı dişlerle menteşeli, üzerleri ışın biçiminde kaburgalı türleri olan bir cins.
5593nutrientBesin.
5594nükleazNükleik asitler kısa oligonükleotit parçalarına veya tek nükleotite hidrolize eden deoksiribonükleaz, ribonükleaz, endonükleaz ve ekzonükleaz gibi enzimler grubu.
5595nükleik asitlerBütün canlı hücrelerde, özellikle hücre çekirdeğinin proteininde bulunan DNA ve RNA gibi asitler.
5596nükleoit1. Çekirdeğe benzeyen. 2. Prokaryotlarda DNA’nın bulunduğu çekirdek kılıfıyla çevrelenmemiş, genelde merkezde yerleşmiş bölge. 3. Viruslarda virionun merkezinde yerleşmiş olan genetik materyal.
5597nükleokapsitVirüsün nükleik asidini çevreleyen protein kılıf.
5598nükleolusÇekirdekçik.
5599nükleoplazmaÇekirdek palzması.
5600nükleoproteinProteinlerin nukleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.
5601nükleotitİki şeker, bir pürin ve bir pürimidin bazından oluşan tek bir DNA sırası.
5602nükleusÇekirdek.
5603nükleus zarıÇekirdek zarı.
5604nüksHastalık belirtisinin yeniden görülmesi, vücudun başka bir yerinde de belirmesi.
5605nüzulFelç.
5606NymphoidesKüçük nilüferler.
5607Nymphoides peltataToprak altı gövdeleri bulunan, gövdeleri etsi ve çok uzun olan, çok yıllık, su üstü veya yüzen su bitkisi.
5608ObeliaObelya.
5609ObelyaKnidliler (Cnidaria) şubesinin, hidralar (Hydrozoa) sınıfından, 4-6 mm çapında, 24-44 tane dokunaçları bulunan dört ışınsal kanallı türleri de olan bir cins.
5610Oblada melanuraMelanur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir