Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
6001pasif taşınmaKolaylaştırılmış difüzyon.
6002pasif yemliklerHareketli bir mekanizasyon içermeyen, balıkların dokunmasıyla yemi döken araçlar.
6003Pasifik morsuEtçiller (Carnivora) takımının, morsgiller (Odobenidae) familyasından, 4 m kadar uzunlukta olabilen, üst köpek dişleri kıvrık, Pasifik Okyanusu’nda yaşayan bir tür.
6004PasteurellaGram negatif, fakültatif anaerop ve kokobasil biçiminde bir bakteri cinsi.
6005Pasteurella piscicidaPasteurellaceae familyasına ait, pasteurella cinsinde yer alan, Gram negatif, hareketsiz, sporsuz, bazı türleri kapsüllü, aerob, kokobasil veya çok küçük çomakçıklar biçiminde bir bakteri.
6006PastörellozBazı balık türlerinde, Pasteurella piscicida’nın neden olduğu, deride rengin koyulaşması ve kanamalar, iç organlarda nekrotik odaklar ve granüllerin oluşmasıyla kendini gösteren bulaşıcı, öldürücü ve sporadik karakterde bakteriyel bir enfeksiyon.
6007pastörizasyonPatojen mikroorganizmaların vejetatif biçimleriyle saprofit mikroorganizmaların % 90–99’unun yıkımlanmasının amaçlandığı, normal atmosfer basıncı altında olmadan yapılan ve dolayısıyla suyun kaynama sıcaklığı olan 100º C altında yapılan ısıl işlem uygulaması.
6008paşa barbunuBoyları 25 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, vücudun her iki yanında baştan kuyruğa kadar düzgün şerit biçiminde sarı bant bulunan bir tür, sarı barbun.
6009Patella vulgataKoni kabuklu salyangoz.
6010PatellinaDiz kapağımsı salyangozlar.
6011patlayıcılarla avcılıkDinamit, bomba, torpil, kapsül, mayın, karpit vb. patlayıcı maddeler kullanılarak özellikle sığ sularda ve akarsularda yapılan su ürünleri avcılığı.
6012patogenezPatojenez.
6013patognomonikHastalığı belirleyen, bir hastalığı diğer hastalıklardan ayıran, hastalığa teşhis koyduran.
6014patojenHastalık yapan herhangi bir mikroorganizma.
6015patojenezHastalığın oluş mekanizması, bir hastalığın veya patolojik durumun meydana geliş biçimi, patogenez.
6016patojenikHastalığa neden olan.
6017patojeniteBir etkenin hastalık oluşturma yeteneği.
6018patolojiBir hastalığın nedenlerini ve geilşimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi.
6019pavuryaYengeç.
6020PectinidaeTarak midyeleri.
6021peçeAğların kenar kısımları.
6022peçutaPalamut.
6023pediselleryaDeniz kestanelerinin, deniz yıldızlarının ve bazı yılan yıldızlarının dış yüzeyinde kıskaç biçiminde saplı veya sapsız olan, özel kaslarla açılıp kapanan, vücutlarını temizlemeye ve korumaya yarayan yapılar.
6024pedünkülSap veya sapa benzer kısım, organ veya oluşuma destek temin eden veya onun belli bir yere tutunmasını sağlayan sap biçimindeki parça.
6025PegasidaeKanatlı denizatıgiller.
6026Pegasus volansKanatlı denizatı.
6027pekten1. Tarak biçiminde herhangi bir yapı. 2. Bazı örümceklerde ses çıkarma organının bir parçası. 3. Akreplerde abdomene ait duygu uzantısı. 4. Bir tip yassı solungaç.
6028pektinÖzellikle bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunan büyük moleküllü, karbonhidrat karışımı maddeler.
6029pektoralGöğse ait, pektoralis.
6030pektoral kemerGöğüs kemeri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir