Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
6211PoecilidaeLepistesgiller.
6212Pogonias cromisTrampet balığı.
6213PogonophoraSakallı solucanlar.
6214poikilosmatikVücut sıvısının ozmotik basıncını çevredeki suyunkine göre ayarlayabilen.
6215poikilotermalSoğukkanlı.
6216polenTohumlu bitkilerde üreme organı olan stamenlerde mayoz bölünmeyle meydana gelen erkek üreme hücreleri, çiçek tozu, mikrospor.
6217polen kesesiMikrosporları oluşturan yapı, mikrosporangiyum.
6218poliamitHam maddesi poliamit 6.6 naylon ve poliamit 6.6 perlon olan sentetik madde.
6219polielektrolitSuda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler.
6220poliesterTereftal asiti ve glikolün yoğunlaştırılmasıyla elde edilen sentetik bir materyal.
6221polietilenEtilenin polimerizasyonuyla oluşan sentetik bir materyal.
6222polifagosÇok çeşitli besinler üzerinden beslenen.
6223polifilDeğişik yumurtlama alanlarında üreme gerçekleştirebilen.
6224poligamiÇok eşlilik.
6225poliket solucanlarÇok kıllılar.
6226polikültürÇeşitli su ürünlerinin aynı ortamda üretilmesi veya yetiştirilmesi.
6227polimerPolimerizasyon sonucu oluşmuş molekül ağırlığı yüksek doğal veya sentetik madde, daha basit moleküllerin birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş yüksek molekül ağırlığına sahip kompleks bileşik.
6228polimer şeritYüksek derecede gerilen bantların büküldükleri zaman uzunluğuna liflere ayrılanları olup rafya olarak da adlandırılır.
6229polimerazDNA veya RNA sentezini katalizleyen DNA polimeraz ve RNA polimeraz gibi enzimler.DNA veya RNA sentezini katalizleyen enzimler.
6230polimeraz zincir reaksiyonu, PZRDNA’nın istenilen bir parçasının in vitro koşullarda primer denilen 15-20 nükleotitlik bir oligonükleotit kullanılarak, sıcaklığa dayanıklı enzim yardımıyla çoğaltılması.
6231polimerizasyonKüçük moleküllerin birleşerek, genellikle büyük molekül ağırlıkta bir bileşik oluşturması işlemi.
6232polimiktik göllerÇoğunlukla intertropikal bölgelerde ve yüksek yerlerde bulunan, çok sayıda sirkülasyon periyodu gösteren ve bütün derinliklerinde sıcaklığı +4 ºC’ nin biraz üstünde olan göller.
6233polimorfikAynı popülasyon içerisinde ve aynı türe ait farklı eşeylerde, iki veveyaha çok belirgin farklılık gösteren.
6234polimorfizm1. Birkaç biçimde bulunma durumu, özellikle aynı canlı türünün birkaç değişik biçim gösterme durumu. 2. Gelişim sürecinin değişik devrelerinde farklı biçimler gösterme hâli veya özelliği.
6235polip1. Knidlilerde eşeysiz üreyen ve koloni meydana getiren sesil bireyler. 2. Mukozadan gelişerek dışarıya doğru uzanan iyi huylu tümöral oluşum.
6236poliparazitizmAynı konağın farklı türden parazitlerle enfeksiyonu.
6237polipeptidemiKanda polipeptitlerin bulunması.
6238polipeptitAminoasitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan aminoasit zinciri.
6239polipropilenPetrol parçalanırken gaz olarak açığa çıkan ürünün polimerizasyonu sonucu oluşan sentetik madde.
6240poliribozomPolizom.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir