Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
6241polisakkaritÇok sayıda monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşan kompleks yapıdaki organik bileşik.
6242polisiklik balıkÜreme süresince yumurtalarını farklı zamanlarda döken balık.
6243polispermiBirkaç spermin aynı anda yumurta içine girmesi.
6244politipikÇeşitli alt taksonlara ayrılan takson.
6245polivinilalkolDoymamış alkol olan vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilen sentetik madde.
6246poliviniliden kloridBir polimerizasyon ürününün ikinci bir elemanla kopolimerize edilmesiyle elde edilen sentetik madde.
6247polivinilkloridVinilkloridin polimerizasyonuyla elde edilen sentetik bir madde.
6248polizoikBirden fazla halka içeren strobila.
6249polizommRNA molekülü ve iki veya daha çok ribozomdan meydana gelmiş bir kompleks, poliribozom.
6250pollüsyonKirlenme.
6251polüsyonKirlenme.
6252Polycentropsis abbreviataAfrika dikenlisi.
6253Polycentrus schamburgkiŞamburg dikenlisi.
6254PolychaetaÇok kıllılar.
6255polye gölleriKarstik çukurların en büyüğünün oluşturduğu göller.
6256Polyodon spathulaKaşık ağızlı mersin balığı.
6257PolyodontidaeÇok dişli mersin balığıgiller.
6258PolypteridaeÇok saçaklıgiller.
6259Polypterus bichirÇok saçaklı balık.
6260Polypterus senegalusSenegal çok saçaklı balığı.
6261Pomatomus saltatrixLüfer.
6262Pomatoschistus micropsKüçük kaya balığı.
6263Pomatoschistus minutusHurma kayası.
6264populasyonPopülasyon.
6265popülasyonBelli bir bölgede yaşayan aynı türün bireylerinden oluşan yaşama birliği ve topluluğu, populasyon.
6266popülasyon dinamiğiBelli bir ortamda tek bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğun yapısını, gelişimini, değişimlerini ve nedenlerini araştıran ekolojinin alt dalı, demekoloji, popülasyon ekolojisi.
6267popülasyon ekolojisiPopülasyon dinamiği.
6268porGözenek.
6269por hücresiSüngerlerde, vücut dış duvarında bulunan suyun içeri girmesini sağlayan özel hücreler, porosit.
6270PoriferaSüngerler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir