Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
601anahtar özellikTeşhis anahtarında kullanılan, o canlıya özel belirleyici bir özellik.
602analAnüse ait, anüsle ilgili.
603anal bezlerAnal kanalda, anal sinüs bölgelerinde bulunan ve mukus salgılayan, düz, dallanmış tüp biçimindeki bezler.
604anal fotoforBazı balıklarda birisi anüs yüzgecinin kaidesinde, diğeri ise kuyruk sapının alt yanında uzanan iki sıralı ışık organı.
605anal kanalRektumun aniden darlaştığı yerden başlayan sindirim kanalının anüse açılan son bölgesi.
606anal papillaBalıklarda sindirim sisteminin en sonunda yer alan etimsi bir kabarcık.
607anal yüzgeçAnüs yüzgeci.
608analjezik1. Ağrı dindirici. 2. Ağrıya karşı duyarlı olmayan. 3. Ağrıyı ortadan kaldıran ilaç, ağrı kesici ilaç.
609analogKökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören.
610analog organlarKökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar.
611anamnestik yanıtSekonder antijen inokülasyonundan sonra primer immunizasyondan çok daha hızlı ve güçlü olarak ortaya çıkan immun yanıt.
612anamnezHastalığın mevcut durumu ve geçmişiyle ilgili bilgilerin tümü.
613anaplazi1. Hücrenin kendine has özelliklerini kaybetmesi, hücre veya dokuda farklılaşma. 2. Yapı, düzen ve boyanma özellikleri bakımından herhangi bir dokuya uyum göstermeyen ve onlara benzemeyen üremeler.
614anastomozArterlerin, venlerin, sinirlerin ve vücudun birçok bölgesindeki kılcal damarların birleşerek ağ meydana getirmesi.
615anatomi1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim dalı, yapı bilimi. 2. Herhangi bir organizmanın yapısı.
616anatomik1. Anatomiyle ilgili. 2. Organizmanın yapısıyla ilgili.
617anavaşi dalyanAkıntıya karşı yüzen balıkları avlayan dalyanlara verilen ad.
618anavaşyaGöçücü balıkların Akdeniz’den Karadeniz’e geçişi.
619Ancistrus dolichopterusMavi anten balığı.
620ançüezGenellikle hamsi, bazen de çaça, sardalye veya tirsi balıklarından yapılan tuzlu ve yağlı ezme.
621androjenlerErkek organizmanın testislerinde veya az miktarda olmakla beraber dişi ve erkeklerin adrenal bezlerinde meydana gelen, ikincil eşey karakterlerinin meydana getirilerek devam ettirilmesinden sorumlu çeşitli erkek eşey hormonlarının genel adı.
622androjinEr dişi.
623andromonoikBitkilerde erkek çiçeklerle beraber erdişi çiçeklerin de bulunması durumu.
624anemiÇeşitli nedenlere bağlı olarak kanda eritrosit sayısının azalması, hemoglobin ve hematokrit değerinin normalin altına düşmesiyle belirgin durum, kansızlık.
625anemikKansız.
626anemonDenizşakayığı.
627AnemoniaDenizşakayığı.
628anensefaliBeynin bulunmaması.
629anerjiÖzgül immünolojik tolerans.
630anestetikAnestezi meydana getiren, anestezi oluşturucu ilaç, uyartıya karşı hissiz kılan, duyarsız, anestezik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir