Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
6361prostaglandinBasit proteinler.
6362prostetik grupBileşik proteinlerin içerdiği aminoasit yapısında olmayan bileşik.
6363Prostomiaİlkin ağızlılar.
6364protalHaploit yapıdaki gametofit.
6365protaminBasit proteinler.
6366protandrik hermafroditlikBazı balık türlerinde aynı eşey organında dönüşümlü olarak önce spermlerin daha sonra yumurtaların oluşması.
6367proteazProteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzimler, peptidaz, proteinaz, proteolitik enzim.
6368proteidProteit.
6369proteinDoku hücrelerinin esas yapı unsurlarından birini oluşturan, aminoasit birleşmesinden oluşmuş azotlu bileşikler grubuna ait herhangi bir madde.
6370protein değerlendirme indeksiYem protein oranının balık eti protein oranına etkisini gösteren bir değer.
6371protein etkinlik oranıBalığın ağırlığıyla tüketilen protein miktarı arasındaki oranı veren, yem proteinlerinin ne ölçüde balık etine dönüştüğünü gösteren bir oran.
6372protein kalitesiBir protein içerisinde bulunan aminoasitlerin miktar ve oranı.
6373protein kinazlarATP veya başka bir nükleosit trifosfatın, terminal fosfor grubunu hedef proteindeki yan zincirlere transfer ederek proteinin aktivite veya diğer özelliklerini düzenleyen enzimler.
6374protein olmayan azotlu maddelerProteinlerin dışındaki azot içerikli gıdalarda lezzet ve bozulmadan sorumlu olan, amonyak ve trimetilaminoksit gibi uçucu bazlar, kreatin, serbest aminoasitler, nükleotidler, betain, üre vb. bileşikler.
6375proteinazProteaz.
6376proteinemi(proteinemia) Hiperproteinemi.
6377proteitProstetik grup, proteid.
6378proteliyen parazitErişkinleri serbest yaşamlı olan ancak larval veya genç dönemlerinde parazit olan canlı.
6379ProteocephalusProserkoitleri krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitleri küçük balıklarda, olgunları tatlı su balıklarında bulunan, boyun bölgesine sahip ve vücudu segmentsiz bir sestot cinsi.
6380proteolitik enzimProteaz
6381proteolizProteinlerin ve peptitlerin, enzimlerle peptit bağlarının hidrolizi sonucu, aminoasitlere parçalanması.
6382ProteosefalozProteocephalus cinsi parazitlerin Proserkoitlerinin krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitlerinin küçük balıklarda, olgunlarının ise tatlı su balıklarında meydana getirdiği bir hastalık.
6383proteroserkNotokordonun alt ve üst tarafında kalan ve lobları birbirine eşit olan yüzgeç tipi, proteroserkal.
6384proteroserkalProteroserk.
6385protistHerhangi bir tek hücreli organizma.
6386ProtistaProtistalar.
6387protistalarTek hücreden oluşan hayvansal ve bitkisel organizmaları kapsayan canlılar âlemi, Protista.
6388protonefridyumBazı ilkel omurgasızlarda görülen, bir uçta alev hücreleriyle başlayan ve dallanan kanalların bir merkez kanalla birleşerek, dışarıya açıldığı boşaltım organı tipi.
6389protoplastÇekirdek, sitoplazma ve hücre zarının oluşturduğu yapı.
6390protoplazmaBir hücrenin sitoplazma ve çekirdekten oluşan kısmı, plazmojen.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir