Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
6511rekombinasyonBir kromozomdaki nükleik asit dizisinin lineer düzenlenmesinin bölünme ve tekrar birleşmeyle değiştirildiği herhangi bir enzimatik olay.
6512rekombine DNAGenetik mühendislik tekniklerinden, farklı birey veya türlerin DNA'larını birleştirmeye kadar uzanan değişik tekniklerin ürünü.
6513rektumSon bağırsak.
6514renatürasyonDenatüre olmuş proteinlerin tekrar eski yapılarına dönmesi.
6515Renibacterium salmoninarumGram pozitif, sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz, aerob, kokobasil veya kısa çomakçıklar biçiminde olan, intrasellüler bir bakteri.
6516reniformBöbrek biçiminde olan.
6517renk maddesiDeri, organ ve ve oluşumlara normal rengini veren veya onlarda renk değişimine neden olan madde, pigment.
6518renksizRenk değişikliği yapmayan, ışığı renklerine ayırmadan kıran, akromatik, akromatoz.
6519ReovirüsBalıkları enfekte eden, çift zincirli, segmentli, RNA taşıyan virüsler.
6520replikasyonKopyalama
6521replikonDNA molekülünde bir kopyalama kökeni kapsayan ve peş peşe kopyalanan nükleotit dizilerinden oluşan uzunluk.
6522reprodüksiyonÇoğalma.
6523ReptantiaKabuklular (Crutacea) sınıfından vücutları sırt karın yönünde basılmış, bacakları kuvvetli ve gelişmiş, ıstakoz, kerevit ve yengeçleri içine alan bir alt takım.
6524rER,Granüllü endoplazmik retikulum.
6525RESRetiküloendotelial sistem.
6526reseptör1. Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları. 2. Hücre içine veya üzerinde hormon, ilaç, virüs vb.nin özel olarak bağlandığı ve bazı durumlarda özel bir hücre cevabının verilmesine yol açan veya bunların hücreye girmesini sağlayan, protein, glikoprotein veya oligosakkaritlerden oluşan yer veya yapı.
6527reseptör organlarDuyu organları.
6528retikülerAğsı, ağbiçim.
6529retiküloendotelial sistem, RESVücutta kemik iliği fibroblâstları, lenfatik doku makrofajları ve karaciğer, dalak, kemik iliği sinüzoitlerindeki endotel hücrelerinin ağı.
6530retinaAğ tabaka.
6531retinolA vitamini.
6532retya mirabilyaBazı balıklarda hava kesesinin dış kısmında bulunan ve hava sağlamada önemli rol oynayan, paralel olarak uzanmış çok sayıdaki arter ve vena kılcal damarlarından oluşan bir yapı.
6533rezervuar1. İnsan, evcil hayvanlar ve balıklar için enfeksiyöz olan ajanları doğada barındıran canlı veya cansız varlıklar. 2. Bir şeyin biriktiği, özellikle suların toplandığı veya gerektiğinde kullanılmak üzere konulduğu yer.
6534rheoplanktonPotamoplankton.
6535RhinidaeKelergiller.
6536Rhinobatos rhinobatosKemane vatoz.
6537rhitronAkarsuların üst kısımlarında bulunan, debisi az, eğimin fazlalığı nedeniyle suların hızlı akmasıyla oksijence zengin olan plankton yönünden fakir bölge.
6538RhizopodaKök ayaklılar.
6539Rhodeus amarusAcı balık.
6540RhomboganoideaEşkenar pullular.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir