Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
631anestetizasyonUyuşturma.
632anestetizeAnestezik etkisi altında bırakma ve bir canlıda anestezi oluşturma.
633anesteziUyuşturma.
634anestezikAnestetik.
635anevrizmaAtardamar cidarlarının zayıflamış noktalarında oluşan şişlik veya küçük kesecik.
636angiospermKapalı tohumlular.
637angströmİsveçli fizikçi Angström tarafından ileri sürülmüş olan, elektron mikroskobunda incelenen yapıların ölçülmesinde kullanılan, mikrometrenin on milyonda biri olan bir uzunluk ölçüsü birimi.
638Anguilla anguillaYılan balığı.
639Anguilla japonicaJapon yılan balığı.
640Anguilla rostrataAmerika yılan balığı.
641AnguillidaeYılan balığıgiller.
642anguilliform1. Balıklarda yılan benzeri olan vücut biçimi. 2. Yılan balığı ve benzeri balıkların kıvrılarak yaptıkları yüzme biçimi.
643anhidrasyonSu içermeme, suyunu tamamen kaybetme.
644anhidritÖzellikle asit gibi bir maddeden bir molekül su çıkarılmasıyla elde edilen kimyasal bileşik.
645anhidrozSusuz, su katılmamış.
646AnisakidaeNematodların Ascaridida takımında yer alan balıklar için parazit olan ve insanlara da bulaşabilen türleri içine alan bir aile.
647AnisakisNematodların Ascaridida takımının Anisakidae ailesinde yer alan balıklar için parazit olan ve insanlara da bulaşabilen türleri içine alan bir cins.
648Anisakis simplexRinga solucanı.
649anisakiyazAnisakis simplex ve Anisakis marina türü parazitlerin balıklarda ve insanlarda oluşturduğu enfeksiyon.
650anizogametEş olmayan gamet.
651anizogamiEş olmayan gametlilik.
652anizosporMorfolojik ve cinsiyet bakımından birbirinden farklı olan spor.
653anizotropik bantA bandı.
654ankilozBirbirine kaynaşma anlamında olup özellikle iki kemiğin birbirine veya dişin kemiğe kaynaşması.
655ankisteKistlenme.
656anlık ölüm oranıBir popülasyonda belli bir zamanda ölen balıkların oranı.
657anma çapÇelik telli halatta yuvarlak halat, yuvarlak damar ve yuvarlak telin eksenini dikey kesen bir düzlem üzerinde bulunan ve halatın, damarın ve telin çapını belirten birimi milimetre olan değer.
658anma değerGerçeği tam olarak veremeyen fakat tanımlamaya yarayan değer.
659AnnelidaHalkalı solucanlar.
660annulus1. Halka biçiminde herhangi bir yapı. 2. Sporangiyum etrafını çeviren at nalı biçiminde, hücre duvarları kalınlaşmış, halkaya benzer hücre dizisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir