Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
6982skoleksSestodların çekmen ve çengelleri içeren ve konak bağırsağına tutunmayı sağlayan baş kısmı.
6983skoliosizYetersiz beslenmeye bağlı olarak balık omurgasında oluşan eğrilik.
6984skolyozOmurganın yanlara doğru çarpıklığı, omurga deformitesi.
6985skotofilBazı mağara balıklarında olduğu gibi ışıktan kaçan ve karanlığı seven.
6986skubaBasınçla sıklaştırılmış hava içeren ve su altında nefes almaya yarayan alet.
6987smoltVücudunun her iki yanındaki gümüşümsü renklenmeyi tamamlayarak, henüz tatlı sudan denize göç etmiş olan genç salmon balıkları.
6988sodyumAtom numarası 11, atom ağırlığı 22.990, özgül ağırlığı 0.971, değerliği bir, yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte, alkali bir metal element, natriyum.
6989sodyum karbonatDoğada sodalı göllerde bulunan, çoğunlukla yapay olarak üretilen yaygın olarak cam, sabun, kâğıt, kimyasal madde üretiminde ve suyun yumuşatılmasında kullanılan madde.
6990sofralık balıkYemeklik balık.
6961siyah benekli tekirSiyah benekli barbus.
6962siyah hatlı balta balığıBoyları 5 cm olabilen, uyumlu ve nazik yapılı, Güney Amerika’da Peru ve Bolivya nehirlerinde yaygın olan bir akvaryum balığı.
6963siyah havyarMersin balıklarından olan şip (Acipenser nudiventris), karaca (Acipenser guldenstadti), çuha (Acipenser ruthenus), kolon (Acipenser sturio), mersin (Acipenser stellatus), büyük mersin (Acipenser huso) ile mersin balığının iki alt türü olan Karadeniz morinası (Huso huso ponticus) ve Azak morinası (Huso huso maeaticus) yumurtalarından elde edilen ürün.
6964siyah inci balığıVücut ve yüzgeçleri siyah renkli, boyları 4 cm olabilen, Arjantin’de Panama Nehri’nin sakin yerlerinde ve aynı özellikteki kollarında yaşayan bir akvaryum balığı, siyah yelpaze.
6965siyah köpek balığıKara camgöz.
6966siyah kuyruklu çırçırBoyları 14 cm olabilen, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, kuyruk yüzgecinde enli belirgin koyu bant bulunan, kayalık ve algli zeminlerle deniz çaylarında yaşayan demersal bir tür.
6967siyah neonDoğal olarak Amazon’da yaşayan, boyları 3,5 cm olabilen, gözü gökkuşağı gibi renkli ve solungaç kapağından kuyruk yüzgecine kadar uzanan iki renkli bant bulunan bir akvaryum balığı.
6968siyah yakutErguvanbaş barbus.
6969siyah yelpazeSiyah inci balığı.
6970siyah yüzgeçli köpek balığıGenellikle derinliği 50 m’yi geçmeyen kıyıların kayalık ve resifli zeminlerinde yaşayan, boyları 180 cm olabilen, pelajik bir tür.
6971siyanokobalaminB12 vitamini.
6972siyanözKanda indirgenmiş hemoglobinin aşırı yoğunlaşmasına bağlı olarak deri ve müköz zarların mavimsi renk alması.
6973skapulaKürek kemiği.
6974skarYara izi.
6975skatriksYara izi.
6976skif1. Tek gemiyle çekilen ağlarda ağın başlangıç ucunu taşıyan, çevirme tamamlandıktan sonra, bu ucun tekrar ana gemiye alınmasına yardımcı olan içinde genellikle 1-2 kişi bulunan küçük kayık. 2. İçine yalnız kürek çekebilenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı.
6977skifomedüzGerçek medüzlerde, medüz dölüne verilen genel bir ad.
6978skifopolipGerçek medüzlerde döllenmiş yumurtadan gelişen, hayvana bir süre bağlı kalan polip dölü.
6979skleraGözde korneanın çevresinden itibaren tüm gözü saran opak, yoğun bağ dokusu.
6980skleroblastSpikülleri meydana getiren sünger hücresi.
6981skleronkimaMercanlarda olduğu gibi sert iskelet dokusu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir