Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7111sporositSporları veren ana hücre.
7112SporozoaProtozoaya ait, tek hücreli, haraketsiz, genelde parazit olarak yaşayan organizmaları içeren bir sınıf.
7113sporozoitHaploit hücrelerden oluşan parazitik protozoonların zigotlarının mayoz bölünmesi sonucunda oluşan yapı. Bu enfektif hücreler konak dokularını istila ederek aseksüel üreme sonucunda merezoitleri ve sonuç olarak gametositleri oluştururlar.
7114sportif balıkçılıkAmatör balıkçılık.Gelir amacı olmaksızın sadece spor için yapılan amatör balık avcılığı.
7115sporülasyonSporlaşma.
7116sppTaksonomide bir cinse ait tüm türleri ifade eden bir kısaltma.
7117Sprattus sprattusÇaça balığı.
7118SqualidaeCamgözgiller.
7119Squalus acanthiasMahmuzlu camgöz.
7120Squatina aculeataDikenli keler.
7121Squatina oculataBenekli keler.
7122Squatina squatinaKeler.
7123sspTaksonomide, alt türü ifade eden bir kısaltma.
7124stabilizatörGıda maddelerinin üretiminde arzu edilen yapıyı oluşturmak, korumak veya iyileştirmek amacıyla kullanılan, iki veya daha fazla karıştırılamaz fazın homojen dağılımını ve gıdaların renklerini koruyan veya kuvvetlendiren katkı maddeleri, stabilizör.
7125stabilizörStabilizatör.
7126StafilokokStaphylococcus.
7127StafilokokkozAlabalıklarda, Staphylococcus aureus’un neden olduğu, vücut yüzeyinde gri-beyaz lezyonlar, dalakta büyüme ve bağırsakta yangısal reaksiyonlarla karakterize, sporadik bir enfeksiyon.
7128stamenBir çiçekte başçık ve iplikçikten oluşan çiçek tozlarını oluşturan erkek organ.
7129standart atmosfer% 65 nispi nem ve 20º C sıcaklıkta bulunan atmosfer.
7130standart boyAğzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin başlangıç noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu.
7131standart halatÇelik halatlarda, katlardaki bütün tellerin çaplarının eşit olduğu sarmal yapıdaki halat.
7132stapel lifLif uzunlukları 4-12 cm arasında değişen, çoğunlukla eğrilmek ve bükülmek suretiyle kullanılan pürüzlü yapıda, devamsız doğal ve sentetik lifler.
7133StaphylococcusDeri ve mukozalarda normal flora elemanı olarak bulunan, cerahat, apse ve çeşitli piyojenik enfeksiyonlara neden olabilen, genellikle üzüm salkımı biçiminde düzensiz dizilmiş, Gram pozitif, yuvarlak biçimli, fakültatif anaerop bir bakteri cinsi, stafilokok.
7134Staphylococcus aureusGram pozitif, sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz, aerob, yuvarlak veya oval biçiminde, üzüm salkımı gibi kümeler oluşturan bir bakteri.
7135statolitDenge taşı.
7136statosistİçerisinde denge taşı bulunan kesecik.
7137Steatocranus casuariusAslanbaş çiklit.
7138StenidaeŞişe burunlu yunusgiller.
7139stenofajÇok dar bir beslenme yelpazesine sahip olan.
7140stenohalinTuzluluk toleransı dar olan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir