Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
691antibadiAntikor.
692antibakteriyelBakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi.
693antibiyogram testKatı besiyerinin yüzeyine sürülmüş bir mikrobun saf kültürüyle antibiyotik emdirilmiş kâğıt disk kullanarak antibiyotiklerin mikroorganizma üzerine etkinliğini tanımlama yöntemi.
694antibiyotiğe dayanıklı genlerPlazmitlerde bulunan ve çeşitli antibiyotiklere karşı girdikleri veya bulundukları hücreyi dirençli duruma getiren genler.
695antibiyotikMikroorganizmaların üremesini engelleyen veya öldüren, genellikle mikroorganizmalar veya bitkilerin çeşitli türleri tarafından meydana getirilen veya sentetik olarak elde edilen, düşük molekül ağırlıklı kimyasal maddeler.
696antibiyotikli buzTetracycline vb. gibi antibakteriyel maddelerden az miktarlarda eklenmiş buz.
697antibiyozAynı ortamda bulunan iki mikroorganizmadan birinin diğeri için zararlı olma durumu.
698antidiüretik hormonBöbreklerden suyun geri emilmesini sağlayarak vücuttaki su dengesini ayarlayan, kan basıncının düzenlenmesinde de görev alan ve hipofizin nöral lobundan salgılanan bir hormon, vazopressin.
699antidotPanzehir.
700antienfektifEnfeksiyonu önleyici veya enfeksiyona karşı.
701antifrizEtilen glikol veya alkol gibi suya karıştırıldığında donma noktasını düşüren sıvılar.
702antifungalMantarların üremesine engel olma veya onların öldürülmesi.
703antiglobulinGlobulinle birleşerek kümeleşmeye neden olan antikor.
704antihelmintikBağırsak solucanlarını düşürücü veya öldürücü ilaç, anthelmintik.
705antihormonBir hormonun faaliyetini engelleyen herhangi bir madde.
706antijenGenellikle protein yapısında olan, antikor veya T hücre reseptörlerine bağlanarak bağışık yanıtı oluşturan, bakteri, virüs, parazit ve bunların ürünleri gibi vücuda yabancı olan maddeler.
707antijen sunan hücrelerMakrofajlar, dendritik hücreler, B hücreler, endotel hücreler, fibroblastlar gibi hücrelerdir.
708antijenikAntijen özelliklerine sahip, antijen özellikleri taşıyan.
709antijenik determinantİmmünojen belirleyici.
710antijenik reseptörüB hücreleriyle T hücrelerinin plazma zarı üzerinde bulunan ve ancak kendine özgü antijeni tanıyan protein.
711antijenisiteAntijenite.
712antijeniteVücuda giren antijenin kendisine karjı antikor oluşturma yeteneği, bu yeteneğin derecesi, antijenisite, immünojenisite.
713antikoagülantKanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren madde.
714antikodontRNA'daki üçlü baz dizilişi.
715antikomplementKomplementin etkisini ortadan kaldıran antikor.
716antikorAntijenlere cevap olarak B lenfositleri ve plazma hücreleri tarafından meydana getirilen ve bağışıklıktan sorumlu olan glikoprotein yapısındaki savunma maddeleri, antibadi.
717antikor titresiGenellikle serumun mililitresinde bulunan ve ünite olarak ifade edilen mevcut antikor miktarı.
718antimikotikMantarların üremesini engelleyen veya onları öldüren.
719antimikrobikMikropların üremesini engelleyen veya onları öldüren.
720antimikrobiyalMikroorganizma tarafından üretilen veya sentetik olarak elde edilen ve mikroorganizmaları öldüren veya gelişmesini baskılayan, gıdalarda istenmeyen ancak herhangi bir nedenle bulunma olasılığı olan bakteri, küf, maya, patojen veya patojen olmayan her türlü mikroorganizmayı ortamdan yok etmek, çoğalma veya faaliyetlerini önlemek için gıdalara katılan kimyasal madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir