Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7231su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisiSu ürünleri kaynaklarının ekonomik olarak kullanımı ve üretiminin arttırılması amacıyla deniz ve içsularda, deniz, göl yüzeyi ile karada, kuluçkahaneli ve kuluçkahanesiz oluşuna göre alan büyüklüğü değişen üretim ve yetiştirme faaliyetine yönelik üst yapılar.
7232su ürünleri üretimiSu ürünlerinden çeşitli döl alımı yöntemleri kullanılarak döl alınması ve döllenmiş yumurtanın yavru durumuna getirilmesi.Su ürünlerinin avlanarak veya yetiştirildikten sonra pazarda satışa sunulan, ürünün tüketiciye aktarılan kısmı, su ürünleri istihsali.
7233su ürünleri üretme havuzlarıSu ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlarla plastik veya benzeri malzemeden yapılan tank vb. üniteler.
7234su ürünleri yatırımcısıSu ürünleri girişimcisi.
7235su ürünleri yetiştiriciliğiSu ürünlerinin beslenme bakımından ekstansif, yarı entansif ve entansif olarak bakım ve beslenmelerinin yapılması.
7236su ürünleri yetiştiricilik belgesiSu ürünleri üretim ve yetiştiricilik faaliyetlerinde bulunanlara verilen belge.
7237su yıldızıYaprakları tek biçimli, 10x40 mm boyutlarında, geniş elips veya yumurta biçiminde olup sapa doğru gittikçe daralan su bitkisi.
7238su yıldızlarıBir veya çok yıllık sucul veya yarı yarısucul, yapraklar karşılıklı dizilişli, düz kenarlı ve kulakçıksız su bitkileri.
7239su yosunuGövdelerinin tabanındaki yalancı köklerle, ağaç, kaya ve kütüklere tutunan bir su altı yosunu.
7240subakutAkut ve kronik arası, yarı şiddette.
7241subclasisAlt sınıf.
7242subfamilyaAlt aile.
7243subfilumAlt bölüm.
7244subgenusAlt cins.
7245subklasisAlt sınıf.
7246subkutanDeri altı.
7247Sublitoral bölgeLitoralın altında kalan, yarı ışıklı veya ışıksız ve eğimi oldukça fazla olan bölge.
7248submukozaSindirim kanalının duvarında bulunan, mukoza tabakasının dışında yer alan, içinde kan damarları, sinirler, Meissner ağı ve bazı bezler bulunan dört tabakadan ikincisi.
7249suborbitalGözün alt kısmı, infraorbital.
7250subordoAlt takım.
7251subregnumAlt âlem.
7252subspeciesAlt tür.
7253substrat1. Enzimin etkilediği madde, enzim etkisiyle yapısı değişen bileşik. 2. Canlıların su içinde tutundukları herhangi bir yüzey.
7254SuctoriaSüktorlar.
7255sucul organizmaSuda yaşayan organizmalar.
7256sudakKemikli balıklardan, levrekgiller (Percidae) familyasından, boyları 130 cm olabilen, genellikle tatlı ve az tuzlu sularda yaşayabilen, eti lezzetli ekonomik ve predatör bir tür, Alman levreği.
7257Sudis hyalinaYalancı zargana.
7258sulak alanSözleşmenin amacı bakımından, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, acı, tatlı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıklar.
7259sulak alan yönetim planıSulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla tanımlayan planlar.
7260sulu perikart iltihabıHidroperikardit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir