Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7351tallusKök, gövde veya yaprak gibi doku özelleşmesi görülmeyen, alglerde ve bazı basit yapılı bitkilerde görülen vücut yapısı.
7352talusLitoral zonun alt kısmından başlayarak profundal zona kadar devam eden eğimli kısım.
7353tam çizgili barbusAfrika çizgili tekirciği.
7354tam pelajikHayatlarının bütün dönemlerinde su dibinden bağımsız olarak pelajik bölgede yaşayan, holopelajik.
7355tam solungaçSolungaç ipliklerinin her iki tarafta da bulunduğu solungaç tipi, holobranş.
7356tamamlayıcı DNAGenellikle revers transkriptaz enzimiyle in vitro olarak sentezlenen RNA’yı tamamlayan tek iplikten oluşan DNA, cDNA, komplementer DNA.
7357tamburTrol ağlarında çelik tellerin sarıldıkları silindir.
7358tampon çözeltiKonjüge zayıf asit baz çiftinden veya tuzlarından oluşmuş, pH’daki değişikliklerin en az düzeyde olmasını sağlayan çözelti.
7359tanecikli tabakaÜst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka, stratum granulosum.
7360tanenBir çok bitkisel maddede bulunan, deri tabakalamada ve hekimlikte kullanılan tadı buruk bir madde.
7361tanı1. Belirtilere ve bulgulara göre hastalığın belirlenmesi, diyagnoz, teşhis. 2. Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi.
7362Tanichthys albonubesBeyaz bulut balığı.
7363tarak hayvanlarıKtenoforlar.
7364tarak midyeleriYuvarlak veya oval şekilli, kabuk parçaları bazı türlerde eşit bazılarında ise farklı büyüklükte, yüzeylerinde genellikle yelpaze biçiminde sıralanmış kaburgaları bulunan bir aile.
7365taraklı kepçeSığ deniz, göl ve nehirlerde karides, midye, istiridye gibi su ürünlerini avlamada kullanılan, tarak, ağ torba, çember ve sap kısımlarından oluşan ve elle kullanılabilen küçük av aracı.
7366taraksı su sümbülüToprak altı gövdeleri bulunan, gövde uzunlukları en az 1 m olan, yapraklarının tümü su altında gelişen bir tür.
7367tarama eleğiBalık yumurtalıklarından yumurtaların ayrılması için ovalama ve didikleme işleminde kullanılan kıldan yapılmış elek.
7368tarama galsama ağıBir tip dip galsama ağı olup bir ucuyla dibe sabitleştirilen diğer ucu küçük bir gemiyle kendi ekseni etrafında çevirerek avlama yapan ağ.
7369TardigradaSu ayıları.
7370tardigratlarSu ayıları.
7371tarlakozKol uzunlukları 32-72 m, yüksekliği 9-12 m , torba uzunluğu 10-15 m olan küçük boyutlu bir çekme ağı, barabat.
7372tarsus1. Ayak bileğinde yer alan bir kemik. 2. Göz kapaklarının katılığını ve biçimini veren bağ dokudan yapılmış tabaka. 3. Böceklerde veya akarlarda üstte tibiya ile eklem yapan ve genellikle böceklerde 2-5 alt üniteden meydana gelen bacakların distal parçası.
7373tartrazinBalık, yumuşakça ve kabuklu su ürünlerinin ezmelerinde ve diğer bazı gıda maddelerinde kullanılan renk maddesi, E102.
7374taş kanalıDerisi dikenlilerde, su kanal sisteminin dışarıyla bağlantısını sağlayan ağzın kenarına doğru uzanan “S” biçiminde bir kanal, madrepor kanalı.
7375taş mercanlarHaşlamlılar (Cnidaria) şubesinden, kalkerli kalın dış iskeletleri olan bir takım.
7376taş yiyenKemikli balıklardan taş yiyenler (Cobitidae) familyasından, boyu 14 cm olabilen, genellikle akarsu ve göllerin temiz ve serin sularında yaşayan bir tür.
7377taşemengillerYuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) alt sınıfından, başlarının iki yanlarında yedişer tane solungaç deliği bulunan, vücutları solucan biçiminde, göğüs ve karın yüzgeçleri olmayan bir familya.
7378taşemenlerYuvarlak ağızlılar (Cyclostomata) alt sınıfından, metamorfoz geçiren, vücutları yılan biçiminde, erginlerinde gözler gelişmiş, denizlerde, akarsu ve göllerde yaşayan, iki sırt, bir kuyruk yüzgeci bulunan, yalnız taşemengiller (Petromyzontidae) familyası olan bir takım.
7379taşılFosil.
7380taşıyıcı eklem bacaklılarHastalık yapıcı organizmaları bir konaktan diğerine veya cansız bir rezervuardan canlı bir konağa taşıyan eklem bacaklılar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir