Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7531tonoplastKoful zarı, belirli bir zarı olan plastit.
7532tonozFanyalı ağlarda, ağ sayısı 2-6 arasında değişen ağ takımı.
7533topan kefalHas kefal.
7534toplam boyAğzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu, total boy.Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu.
7535toplam enerjiBir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji.
7536toplam ısı üretimiEnerjinin dönüşümü sırasında yanabilir bileşiklerden açığa çıkan toplam ısı.
7537toplam inorganik azotSudaki nitrat, nitrit ve amonyak konsantrasyonlarının toplamı.
7538toplam inorganik fosfatSudaki çözünür fosfatların toplam konsantrasyonu.
7539toplam inorganik karbonSudaki karbonat ve bikarbonatların inorganik tuzlarının toplam miktarı.
7540toplam karbonSudaki karbon içeren bileşiklerin miktarı.
7541toplam katı maddelerSuda çözünmüş ve asılı durumda duran maddelerin toplam miktarı.
7542toplam organik karbonSuda asılı veya çözünmüş durumda bulunan organik maddelerin toplamı.
7543toplam ölümDoğal ölümle avcılık ölümünün toplamı.
7544toplam sertlikSuda çözünmüş durumda bulunan toplam tuz miktarı.
7545toplam uçucu bazlarBalık ve balık ürünlerinde azot içeren uçucu baz özelliğe sahip amonyak, trimetilamin, dimetilamin, üre vb. kimyasal bileşikler, TVB, TVB-N.
7546toplama balıkçılıkAletsiz balıkçılık.
7547toplar damarAtardamarlar aracılığıyla vücuda dağılmış olan kanı tekrar kalbe taşıyan damarlardan her biri, ven, vena.
7548topluluk ekolojisiÇeşitli türlerden oluşan bir toplumun bireyleriyle yaşadıkları ortam arasındaki ilişkilerini inceleyen ekolojinin bir alt kolu, topluluk ekolojisi, komünite ekolojisi.
7549topotipLokotip.
7550toptan satışSu ürünlerinin, müzayede alanlarında açık artırma veya gerektiğinde pazarlık usulüyle yapılan satış biçimi.
7551torGalsama ve fanyalı ağlara balıkçı tarafından verilen ad.
7552toraksGöğüs.
7553torikPalamut.
7554TorpedinidaeUyuşturan balığıgiller.
7555Torpedo marmorataTorpil balığı.
7556torpil balığıVatoz balıkları (Rajiformes) takımının, uyuşturan balığıgiller (Torpedinidae) familyasından, 1,5 m kadar uzunlukta, 1 m kadar genişlikte, 30 kg kadar ağırlıkta olabilen, rengi yaşadığı yere göre değişebilen, kuma gömülen, kuyruğunu insanlara vurunca uyuşturan, Atlantik, Pasifik, Hint Okyanusu ve Akdeniz’de yaşayan bir tür, uyuşturan balık, kadırga balığı, mermer balığı.
7557Torquigener flavimaculosusCüce balon balığı.
7558torsiyon1. Bükme, burma, bükülme, burkulma, dönme 2. Ameliyattan sonra kan akıntısını durdurmak için bir damarın kesik ucunu bükme. 3. Karından ayaklı hayvanlarda vücudun gelişme sırasındaki bükülmesi.
7559total boyToplam boy.
7560totonimAynı ismin hem cins hem de tür adı olarak kullanılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir