Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7561Toxotes jaculatrixAvcı balık.
7562tozlaşmaSporlaşma.
7563TrachinidaeÇarpan balığıgiller.
7564Trachinus dracoÇarpan balık.
7565TrachipteridaeKâğıt balığıgiller.
7566Trachipterus trachypterusKâğıt balığı.
7567Trachurus mediterraneusSarıkuyruk istavrit.
7568Trachurus trachurusİstavrit.
7569Trachyrincus scabrusUzun burunlu fare balığı.
7570trakeitDamarlı bitkilerde bulunan, ligninden oluşmuş bir duvarı olan, su ileten ksilem hücresi tipi.
7571trakonya balığıÇarpan balığı.
7572trampet balığıKemikli balıklardan, gölge balığıgiller (Sciaenidae) familyasından, trampete benzer bir ses çıkaran, Atlantik Okyanusu kıyılarında ve Kuzey Amerika sularında yaşayan bir tür.
7573trançaKemikli balıklardan, mercan balıkları (Sparidae) familyasından, dorsal yüzgecin bittiği yerde koyu bir leke bulunan, boyları 100 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de yaşayan bir tür.
7574transaminasyonAmino grubunun, transaminaz aracılığıyla bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçişi veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesi.
7575transaminazAmino grubunun, bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçmesini veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesini sağlayan enzim, aminotransferaz.
7576transdüksiyon1. Genellikle, bir enerji biçiminin diğer bir enerji biçimine dönüşmesi. 2. Bakteri yapısındaki genetik bilginin diğer bir bakteriye geçişi.
7577transeksiyonUzun eksene dik olarak yapılan kesit.
7578transfer RNATaşıyıcı RNA.
7579transferazBir kimyasal grubu bir bileşikten diğerine taşıyan enzimler.
7580transformasyonSerbest DNA’nın bir bakteriden diğerine aktarılması.
7581transjenikRekombinant DNA işlemlerinin bir sonucu olarak bir canlının genlerinin tümü veya bir kısmının deneysel olarak başka canlının embriyosunun genlerine aktarılmasıyla oluşturulan canlı.
7582transkripsiyonHerhangi bir DNA iplikçiğinin peş peşe nükleotitlerini kopyalayarak tamamlayıcı RNA kopyası yapma olayı.
7583translasyonmRNA molekülüne aktarılmış genetik bilgiden polipeptit molekülünün sentezi işlemi.
7584translokasyonKromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi biçiminde olan kromozom mutasyonu.
7585transmembran proteinZarı geçen protein.
7586transpirasyonBitkilerin stomalar aracılığıyla yapraklarından su kaybetmesi.
7587transpozisyonDNA transpozisyonu.
7588transpozonDNA üzerinde bir genom içinde veya aynı hücre içinde farklı genomlar arasında geçebilen, küçük, hareketli, genetik element.
7589transüdatBir zardan geçen sıvı madde.
7590transversal kesitEnine kesit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir