Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7681tüberkülTümsekçik biçimindeki küçük ve yuvarlak çıkıntı veya kabartılar.
7682TüberkülozMikobakterioz.
7683tübülHücre veya doku içerisindeki tüpsü yapılar.
7684tükel ağızlılarİskeletleri kemikleşmiş, solungaç yarıkları bir solungaç kapağıyla örtülü, solungaç yayları iplik biçiminde solungaçlar kapsayan bir alt sınıf veya yeni sınıflandırmaya göre, çeneli ağızlılar (Gnathostomata) üst sınıfının sadece gerçek balıkları içine alan bir alt sınıfı.
7685tükürük amilazıTükürük bezleri tarafından salgılanan, ağızdaki sindirim sırasında nişastayı maltoz ve glikoza parçalayan enzim, pityalin.
7686tül kuyruklu betaBeta.
7687tül kuyruklu kavgacıBeta.
7688tüm başlılarKıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) sınıfından, iskeletleri kıkırdaktan oluşmuş, solungaç yarıkları bir deri kıvrımıyla örtülmüş bir alt sınıf.
7689tüm kirpiklilerBir hücrelilerin (Protozoa), kirpikliler (Ciliata) sınıfının, gerçek kirpikliler (Euciliata) alt sınıfından, tüm vücudu kısa ve eş yapılı kirpiklerle örtülü türleri içine alan bir takım.
7690tümörUr.
7691tüp ayakDerisi dikenlilerde özel bir sistemle hayvanın yer değiştirmesine yarayan, aynı zamanda solunum, besin yakalama, duyu alma fonksiyonlarını da yapmak üzere değişebilen, vücut dışına uzanan deri çıkıntısı, ambulakral ayak.
7692tüp buzSoğutulmuş bir tüp içerisinde oluşturulan tüp veya silindir biçimindeki buz.
7693tür agregatıMorfolojik olarak benzer olan ve bu nedenle teşhisi zor olan türler grubu.
7694tür çeşitliliğiBelli bir bölgedeki, alandaki veya tüm dünyadaki türlerin farklılığı.
7695tür zenginliğiBir alandaki tür sayısı.
7696türev proteinlerFiziksel veya kimyasal olaylar sonucu basit veya bileşik proteinlerden türemiş, denatüre ve koagüle proteinler.
7697tütsülemeDumanlama.
7698TVBToplam uçucu bazlar.
7699TVB-NToplam uçucu bazlar.
7700TyphaSazlar.
7701Typha angustifoliaDar yapraklı saz.
7702Typha latifoliaGeniş yapraklı saz.
7703Typha minimaKüçük saz.
7704TyphaceaeSu kıyılarındaki yaşama yerlerinde gelişen, sucul veya yarı sucul, çok yıllık, bir evcikli ve sürünücü toprak altı gövdeli olan, otsu bitkiler.
7705uçan balıkKemikli balıklardan uçan balıklar (Exocoetidae) familyasından, boyları 30 cm olabilen, göğüs yüzgeçleri çok uzun ve çok renkli olan ve Batı Akdenizde yaşayan bir tür.
7706uçan gözeAğ gözesinin bir kenarı ve iki düğümü ağda olan, ağ gözesinin üç kenarı ve iki düğümü serbest olan gözesi.
7707uçan kırlangıçBoyları 90 cm olabilen, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, sırtı kahverengi olup üzeri küçük mavi beneklerle kaplı kumlu, çamurlu ve kayalık zeminlerde yaşayan demersal tür.
7708ulkusÜlser.
7709ultraplanktonBüyüklükleri 5 µm’den daha küçük olan plankton.
7710ultraviyoleMor ötesi radyasyonu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir