Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7831vezikülİçinde sıvı bulunan küçük deri kabarcığı, küçük kese.
7832VibrioGram negatif, fakültatif anaerop, düz veya virgül biçiminde hareketli bir bakteri cinsi.
7833Vibrio anguillarumVibrionaceae familyasına ait Vibrio cinsinde yer alan, Gram negatif, hareketli, sporsuz, kapsülsüz aerob veya fakültatif anaerob, düz veya virgül biçiminde bir bakteri.
7834VibriyozBalıklarda Vibrio anguillarum’un neden olduğu vücudun ventral ve lateral kısımlarında kızarıklıklar, hemorajiler, kabarcıklar, ülserler ve lezyonların oluşmasıyla karakterize bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyon.
7835villiformBalıkların çenelerinde bulunan ince, uzun ve bağırsak villuslarını andıran dişler.
7836Vimba vimbaEğrez balığı.
7837viraTel ve iplerin toplanması sarılması işlemi.
7838Viral ensefalopati ve retinopatiLarval, çok genç ve ergin deniz balıklarında, Picornaviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, nörolojik ve yüzme bozukluklarıyla karakterize öldürücü viral bir hastalık.
7839Viral hemorajik septisemiÇeşitli balık türlerinde özellikle genç alabalıklarda, Rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, rengin koyulaşması, karında şişkinlik, vücut yüzeyinde ve yüzgeçlerin tabanında hemorajilerle karakterize, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalık, Egtved hastalığı.
7840Viral yüzme kesesi yangısıÇeşitli balık türlerinde özellikle sazanlarda, Rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, yüzme kesesinin yangılanması, karında sıvı toplanması ve vücudun çeşitli yerlerinde hemorajilerin oluşmasıyla karakterize bulaşıcı viral bir hastalık.
7841viremiKan dolaşımında virüs bulunması.
7842viriyonProtein kılıfıyla çevrili nükleik asitten oluşan enfekte etme yeteneğinde olan olgun virüs.
7843virülanHastalık oluşturma yeteneği taşıyan, zehirli, öldürücü.
7844virülensBir mikroorganizmanın hastalık oluşturma yeteneği.
7845virüsAncak elektron mikroskobuyla görülebilen, özel filtrelerden geçebilen, yalnızca canlı hücreler içerisinde üreyebilen, RNA veya DNA kitlesinden oluşmuş, herhangi bir metabolik işlev göstermeyen mikroorganizma.
7846viseraİnsan ve hayvanların iç organları.
7847viseralİç organlara ait.
7848viseral organlariç organlar.
7849viseral yayAğız ve farinksin bağlanmasıyla oluşan solungaç yayları ve solungaç ipliklerini de kapsayan bir seri iskelet ve ona bağlı doku.
7850viserokraniyumÇene ve viseral yaydan oluşan yapı.
7851viskozAkışkanlığı az olan, akışa direnç gösteren, az akışkan, visköz.
7852viskoziteBir sıvının akıcılığa karşı gösterdiği direncin ölçüsü.
7853visközViskoz.
7854visköziteMaddenin fiziksel bir özelliği olan akışa gösterdiği direnç.
7855vitalCanlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili.
7856vitaliteCanlılık, yaşam fonkiyonlarını yapma gücü.
7857vitaminVücuttaki fizyolojik ve metabolik işlevler için gerekli olup, hayvansal ve bitkisel besinlerle organizmaya giren, bir bölümü yağda bir bölümü suda eriyen, eksikliğinde çeşitli hastalıkların geliştiği bir grup organik maddelerden herhangi biri.
7858vitellinYumurta vitellüsunda bulunan bir protein.
7859vitellogenezYumurta sarısı oluşumunun tamamlanması.
7860vitellus kesesiYüksek yapılı omurgalı hayvanlarda embriyoya bağlı ve içinde vitellüs bulunan, besinin bir kanal aracılığıyla gelişen embriyoya aktarıldığı bir kese.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir