Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
7861vitellüsyumurtanın içerdiği embriyonun gelişimi için gerekli depo besin maddesi. 
7862vitellüs zarıOvum hücre zarı.
7863vitrodentinPlakoyit ve kozmoyit pulların diş minesine benzeyen, ince ve sert olan dış tabakası.
7864viviparYumurtaların anne karnında döllendiği, embriyonun plasenta bağlantısının olduğu ve gerçek doğumun görüldüğü üreme biçimi.
7865voli ağlarıBalık avcılığında kullanılan ağların belli bir yere bırakılıp kısa bir bekleme ve ağın etrafında korkutma uygulanarak av yapan, 2-5 kat ağdan oluşan ve katlar arasında uçkurluk adı verilen yakalarla birleştirilen ağlar.
7866voli yeriDeniz ve iç sularda su ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları belli su sahaları.
7867volvoksTek hücrelilerden (Protozoa), kamçılılar (Flagellata) sınıfına giren, küre biçiminde koloniler yapan hayvanlar.
7868VolvoxVolvoks.
7869vomer kemiğiSapan kemiği.
7870vonozPalamut.
7871VorticellaÇan hayvanı.
7872vücut hücresiCanlılarda eşey hücreleri haricindeki diğer hücreler, somatik hücre, soma hücresi.
7873warrington halatGenellikle dış katta iki ayrı çapta ve bir atlayarak dizilmiş ve onun altındaki katta bulunan tel sayısının iki katı kadar teli olan halat.
7874warrington-seale halatTelleri iç ve orta katlarda warrington halat biçiminde ve orta ve dış katlarda seale halat biçiminde yerleştirilmiş halat.
7875Watson-Crick modeliWatson ve Crick adlı iki araştırıcı tarafından 1953’te DNA için teklif edilen, iki nükleotit dizisinin belli aralıklarla çift sarmal ve özel molekül dizilişini gösteren model.
7876WBCAkyuvar.
7877Weber kemikleriWeber organı.
7878Weber organıBazı kemikli balıklarda, yüzme kesesini iç kulağa bağlayan dört küçük kemik zinciri. Weber kemikleri.
7879Western blot analiziProteinler poliakrilamid jel üzerinde elektroforeze tabi tutularak moleküler büyüklüklerine göre ayrılan, daha sonra nitroselüloz zara aktarılan, özgül antikorla örtülen ve sonra radyoizotop, floresan boya veya enzimle işaretli anti-immünoglobülin kullanılarak görünür duruma getirilen protein antijenlerini tanımlayabilmek ve ayırt etmek için kullanılan bir teknik.
7880WHODünya Sağlık Örgütü.
7881Widal testSalmonella enfeksiyonu şüpheli hastalarda Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi’nin O ve H antijenlerine karşı serumda oluşmuş aglütininlerin varlığını araştıran test.
7882Winkler yöntemiSuda çözünmüş oksijenin analitik olarak belirleme yöntemi.
7883Wood lambasıÇeşitli mantar ve bakterilerin tanısını doğrulamak için kullanılan yöntem.
7884Xiphias gladiusKılıç balığı.
7885XiphiidaeKılıç balığıgiller.
7886Xiphophorus helleriKılıçkuyruk.
7887Xiphophorus maculatusPlati.
7888Xiphophorus variatusPapağan plati.
7889XiphosuraKılıçkuyruklular.
7890Xyrichthys novaculaUstura balığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir