Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
1021bakalaryoBarlam balığı.
1022bakalyaro balığıBarlam balığı.
1023bakışımBenzer yarımlara bölünebilme hali, bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği, simetri.
1024baklava neonDoğal olarak Arjantin’de yaşayan, boyları 8 cm olabilen, kuyruk yüzgecinin üzerinde baklava biçiminde lekeler bulunan akvaryum balığı.
1025baktariyel degradasyonBakterilere bağlı oluşan parçalanma veya yıkım.
1026bakteremiBakterilerin veya bakteri toksinlerinin dolaşım sistemine geçmesiyle oluşan ateş ve titremenin eşlik ettiği klinik tablo, bakteriyemi.
1027bakteriHücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak DNA’ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta veya bitki ve hayvanlar üzerinde parazit veya saprofit yaşayan, birçok hastalığa neden olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, prokaryot organizmalar.
1028bakteri bilimiBakterileri inceleyan bilim dalı, bakteriyoloji.
1029bakteri fermantasyonuBakterilerin oluşturduğu fermantasyon, bakteriyel fermantasyon.
1030bakteri kültürüBakterilerin besi yerlerinde üretilmesi.
1031bakteri toksiniBakteri zehri, bakteriyotoksin.
1032bakteri topluluğuBir bölgede normal koşullarda bir arada bulunan bakteri grubu, bakteriyel flora.
1033bakterinBakterili aşı.
1034bakterinin değişen L formuBakteride, hücre duvarının sentez maddeleri mevcut olup hücreyi etkileyen etken veya etkenler ortadan kalkınca hücrenin önceki esas biçimini alması durumu.
1035bakterinin değişmeyen L formuBakteri hücresini etkileyen etkenler ortadan kalksa dahi bakterinin, hücre duvarını yapamaması ve önceki esas biçimine dönememesi durumu.
1036bakterinin involusyon formuBakteri hücrelerinin kimyasal ve fiziksel etkiler altında kalarak anormal biçimde uzayıp şişkinleşmesi.
1037bakterinin L formuBakteri hücre duvarının lizozimle hidrolizi veya hücre duvarındaki peptidoglikan sentezinin penisilin vb. antibiyotiklerle önlenmesi sonucu meydana gelen hücre duvarı olmayan bölünüp, üremeye devam eden yuvarlak biçimli bakteriler.
1038bakterisidalBakterileri öldürücü.
1039bakterisitBakterileri öldürücü madde.
1040bakteriyelBakterilerle ilgili, bakterilere ait.
1041Bakteriyel böbrek hastalığıBirçok balıkta, Renibacterium salmoninarum’un neden olduğu, solungaçlarda solgunluk, ekzoftalmus, karında şişkinlik, deride kabarcıklar, vücut yüzeyinde ülserler, lezyonlar ve anüs civarında hemorajilerle karakterize, bulaşıcı, kronik bakteriyel bir enfeksiyon.
1042bakteriyel fermantasyonBakteri fermantasyonu.
1043bakteriyel floraBakteri topluluğu.
1044bakteriyel identifikasyonBakteri tanımı, bakterilerin belirlenmesi, bakteri cinsinin belirlenmesine yönelik çalışmalar.
1045bakteriyel kontaminasyonBakterilerin bulaşması.
1046bakteriyel kültürBakteri kültürü.
1047bakteriyel soğuk su hastalığıBazı alabalık türlerinde Cytophaga psychrophila’ nın neden olduğu, özellikle kuluçkahane sıcaklığının 10º C’nin altına düştüğü durumlarda, dorsal ve kaudal yüzgeçlerde, vücut yüzeyinde çeşitli büyüklükte lezyonların oluşmasıyla karakterize, bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyon, psikrofiloz.
1048bakteriyel solungaç hastalığıBalıklarda Flavobacterium branchiophila’nın neden olduğu, solungaçların konjesyonu, epitelyum hücrelerinin hiperpilazisi, filament ve lamellaların birbirine yapışması, dejenerasyonu ve nekrozuyla ortaya çıkan bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyon.
1049bakteriyel su kirliliği,Su içerisinde istenmeyen bakterilerin bulunması durumu.
1050bakteriyemiBakteremi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir