Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
91açil taşıyıcı proteinAsil taşıyıcı protein.
92açilgliserolGliserit.
93açiltransferazAsiltransferaz.
94ada barbusuDoğal olarak Sumatra ve Sunda Adaları’nda sakin sularda yaşayan, boyları 5 cm olabilen, sırtı koyu renkli mavimsi parıltılı, karnı toprak sarısı, yanları toprak kırmızısı esmer renkli akvaryum balığı, benekli barbus.
95ada tekirciğiDoğal olarak Tayland adalarında yayılış gösteren, boyları 5 cm olabilen, yüzgeçleri sarımsı renkte olan akvaryum balığı.
96adambulakral bölgeDerisi dikenlilerde ambulakral alanları bitişik olan bölgeler.
97adaptasyonUyum.
98adaptör molekülProtein sentezi sırasında aminoasitleri, mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri.
99adenSalgı yapan organ, bez.
100adenilat siklazAdenozin monofosfatı (AMP) halkasal adenozin monofosfata (cAMP) çeviren enzim.
101adenilik asitAdenin ribonükleotidi.
102adeninAdenozin nükleositin, adenozin trifosfatın (ATP), adenozin difosfatın (ADP), (AMP), nikotinamit adenin dinükleotitin (NAD), nikotinamit adenin dinükleotit fosfatın (NADP), flavin nükleotitin, flavin adenin dinükleotitin (FAD), flavin mononükleotitin (FMN) ve nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazı.
103adenin-timin/guanin-sitozin oranıDNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oranının ifadesi.
104adenit1. Herhangi bir salgı bezinin iltihabı, bez iltihabı, 2. Lenf düğümünün iltihabı, adenitis.
105adenitisAdenit.
106adenoblastEmbriyonal gelişim sırasında bez dokusunu oluşturacak olan öncü hücrelerden her biri, embriyonal bez hücresi.
107adenohipofizBirçok hormonun salgılandığı, iki loplu hipofiz bezinin sinirsel olmayan ön lobu.
108adenomGenellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör, adenoma.
109adenomaAdenom.
110adenositHerhangi bir bezin salgı hücresi.
111AdenoviridaeAdenovirüsler.
112adenovirüslerHayvanlarda bazı tümörlere neden olan, boyutları 70-90 nm ve çift zincirli DNA molekülüne sahip virüsler, Adenoviridae.
113adenozinBir pürin bazı olan adeninin riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.
114adenozin difosfat, ADP, dADPEnerji taşıma reaksiyonlarında önemli olup adenozin trifosfata (ATP) dönüşen, genellikle şekeri riboz olanlar ADP ile deoksiriboz olanlar dADP ile gösterilen, peş peşe iki fosfat grubunun bağlandığı, adenozin taşıyan bir nükleotit.
115adenozin monofosfat, AMP, dAMPŞekeri riboz olanlar AMP, deoksiriboz olanlar dAMP olarak gösterilen, ADP veye ATP’nin hidrolizle parçalanması sonucu serbest enerji vererek meydana gelen bir nükleotit, adenozinin şekerfosfat esteri.
116adenozin trifosfat, ATP, dATPBütün canlıların metabolik reaksiyonlarında, fotosentez ve oksidatif fosforilasyon sırasında adenozin difosfata dönüşerek enerji ve fosfat, adenozin monofosfata dönüşerek de enerji ve pirofosfat veren, genellikle şekeri riboz olanlar ATP ile deoksiriboz olanlar dATP ile gösterilen, peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit.
117adenozin trifosfatazAdenozin trifosfatı adenozin difosfat ve ortafosfata hidrolizleyen enzim, ATP sentetaz, ATPaz.
118adezyonNormalde birbirinden ayrı iki organ veya zarın iltihap gibi nedenlerle birbirine yapışması.
119adezyon plağı1. Hücrenin zeminle temas eden bölgesi, 2. Hücre dışı matriksin zar proteinleriyle temas yeri.
120ADIKabul edilebilir günlük değer.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir