Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
1201batimetriBir su kütlesinde derinlik ölçümü.
1202batimetrik haritaOkyanuslar, denizler, göller ve nehirlerde suyun derinliğini gösteren harita.
1203batipelajikOkyanus ve denizlerde 2000-4000 metreler arasında kalan ışık almayan serbest su kütlesine ait.
1204batipelajik yumurtaDenizlerin orta tabakalarında bulunan yumurtalar.
1205batiyal2000-4000 m arasındaki bir derinlikteki deniz zemininde yaşayan veya bu bölgeye ait olan.
1206batmazlıkYüzme, yüzeyde kalma, buoyans.
1207batometreSuyun derinliğini ölçmek için kullanılan alet.
1208bayağı denizhıyarıDerisi dikenliler (Echinoderma) şubesinin denizhıyarları (Holothuroidea) sınıfından, ambulakral ayakcıkları olan, 30 cm uzunluğunda bir tür.
1209bayağı denizkestanesiDerisi dikenliler (Echinodermata) şubesinden, denizkestaneleri (Echinoidea) sınıfından, vücudu ve pediselleri az çok küre biçiminde olan, kıyılarda yaşayan bir tür.
1210bayıltma yoluyla avcılıkÇeşitli yöntemlerle mekanik, elektrik, kimyasal, hayvanlar, bitkiler vb. yardımıyla balıkların bayıltılarak avlanma biçimi.
1211Baykal fokuYüzgeç ayaklılar (Pinnipedia) takımından, 140 cm kadar boyda, 90 kg kadar ağırlıkta olabilen, Baykal Gölü’nde yaşayan bir memeli türü.
1212bayrakÇekme ağlarında ağız açıklığını sağlamak amacıyla torba ağın önüne yerleştirilen konik biçimli, mantar ve kurşun yakada ayrı ayrı bulunmakta olup elle örülerek veya hazır ağlardan kesilerek çıkartılan ağ parçası.
1213bayrak çiklitAmazon Nehri’ne akan pek çok dere ve çayların sakin akan yerlerinde çok yaygın olan, boyları 15 cm olabilen, sırt, anal ve karın yüzgeçlerinin arka uçları sivri akvaryum balığı, bayraklı alaca levrek.
1214bayraklı alaca levrekBayrak çiklit.
1215bayraklı neonDoğal olarak Güney Amerika’nın doğu kısmı ve Amazon’un alt kısımlarında yaşayan, boyları 5 cm olabilen, boyuna üç ayrı renkli bantı bulunan akvaryum balığı, üç bantlı neon.
1216bazSuda çözünebilen, çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları veren, pH değerleri 7'nin üzerinde olan ve asitlerle tepkimeye giderek tuz oluşturan maddeler.
1217bazal1. Organ veya oluşumun taban kısmıyla ilgili, tabana ait. 2. Tabana yakın yerleşmiş, tabanda bulunan. 3. Herhangi bir fizyolojik işlev için en alt düzey, gerekli düzey. 4. Birinci derecede önemli, kurallaşmış, yapılması gereken.
1218bazal granülDip taneciği.
1219bazal laminaEpitel tabakanın altında bulunan ve hemen altındaki bağ dokudan epiteli ayıran, çeşitli fibrillerden ve aramaddeden oluşan ince tabaka, bazal membran, bazal zar.
1220bazal membranBazal lamina.
1221bazal metabolizmaYaşamsal işlevlerin devamı için vücudun istirahat durumundayken kalori olarak ifade edilen harcadığı enerji miktarı.
1222bazal zarBazal lamina.
1223bazeostKemikli balıklarda (Teleostei) dorsal ve anal yüzgeç ışınlarının her birini destekleyen üç yapıdan ortada olanı, orta pterigiyofor.
1224bazidiyosporBasidiomicetes sınıfında görülen mayoz bölünmeyi takiben bazidyum denen özel hücre üzerinde oluşmuş dört adet eşeyli spor.
1225bazihiyalBalıklarda hiyoit yayının kaide veya alt bölgesi olan geniş plaka.
1226bazik amino asitlerBirden fazla azot içeren grup bulunduran ve net elektrik yükleri de pozitif olan amino asitler.
1227bazofil1. Bazik boyalarla kolayca boyanan herhangi bir hücre. 2. Sitoplazmasında bazik boya alan granüllere sahip lökosit cinsi 3. Hipofiz ön lobunda bulunan bir hücre cinsi.
1228bazofilusAlkalin ortamı seven canlılar.
1229Bc vitaminiFolik asit.
1230beçtavuğu yayınTropik Batı Afrika ve Kongo’da yaşayan, boyları 20 cm olabilen, yağ yüzgeçleri yuvarlak, uzun ve alçak, kuyruk yüzgeçleri çatallı olan bir akvaryum balığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir