Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
1291beyaz balıkKemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, boyu 60 cm olabilen, doğal olarak Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Kuzey Asya’da bulunan bir tür.
1292beyaz balık unuYağsız balıklardan veya onların işleme teknolojisi artıklarından elde edilen un.
1293beyaz balinaBalinalar (Cetacea) takımının küçük yüzgeçli yunus balığıgiller (Delphinapteridae) familyasından, 4 m kadar uzunlukta olabilen, rengi beyaz, eti yenen, Pasifik ve Atlantik okyanuslarında sürüler hâlinde yaşayan bir tür.
1294beyaz balinagillerMemeliler sınıfından boyun omurları kaynaşmamış sırt yüzgeçleri olmayan, soğuk okyanuslarda yaşayan, balinaları içine alan bir familya.
1295Beyaz benek hastalığıIchthyophthirius multifilis türü protozoonun balıkların derisinde beyaz benekler oluşturarak meydana getirdiği bir hastalık, İhtiyofitiriyus hastalığı, İhtiyofitiriyoz.
1296beyaz boyunMozambik bantlı levreği.
1297beyaz bulut balığıDoğal olarak Çin ve Honkkong’da bulunan, boyları 4 cm olabilen, vücutları koyu zeytin yeşili, bir akvaryum balığı, kardinal.
1298beyaz çapak balığıKemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 35 cm olabilen, eti pek lezzetli olmayan ve bu nedenle fazla ekonomik özelliği olmayan bir tür, bodur çapak, tahta balığı.
1299beyaz çiklitDoğal olarak Güney Brezilya, Kuzey Arjantin ve Uruguay’da durgun ve yavaş akan sularda yaşayan, boyları 30 cm olabilen bir akvaryum balığı.
1300beyaz göz balığıİzmarit.
1301beyaz inci balığıYaşama dönemi bir yılı geçmeyen, boyları 8 cm olabilen, doğal olarak Brezilya’da yaşayan bir akvaryum balığı.
1302beyaz kan hücresiAkyuvar.
1303beyaz kaya balığıBoyları 6 cm olabilen, denizlerde dağılım gösteren pelvik yüzgeçleri birleşmiş bir tür.
1304beyaz pulpaDalak pulpasında arteria splenica’nın küçük dalları çevresindeki lenfoit doku kümelerinin oluşturduğu bölüm.
1305beyaz vatozBoyları 200 cm olabilen ve Ege Denizi’nde dağılım gösteren, derinliği 40–400 m arasında değişen kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan demersal bir tür.
1306beyazgözlülerİzmaritgiller.
1307beyazsokarBoyları 40 cm olabilen, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, vücudu yanlardan iyice basık ve yüzgeçlerdeki bütün diken ışınları zehirli, kayalık ve algli zeminlerde yaşayan demersal bir tür.
1308beyin1. Omurgalılarda kafatası içindeki merkezî sinir sisteminin bir bölümü. 2. Omurgasız hayvanlarda yutağın ve sindirim borusunun üzerindeki büyük sinir düğümü olan gangliyon, serebrum.
1309beyin gangliyonuOmurgasız hayvanlarda yutağın üzerinde bulunan sinir düğümü, serebral gangliyon.
1310BHABütillendirilmiş hidroksi anizol.
1311BHTBütillendirilmiş hidroksi toluen.
1312bıldırcın kefalBoyları 30 cm olabilen, tüm denizlerimizde dağılım gösteren, adipoz gözkapağı çıkıntılı, 5 adet pilorik sekası bulunan bir tür.
1313bıyıkBazı balıklarda ağız çevresinde sayıları, yerleri ve büyüklükleri türlere göre değişen, dokunmaya ve tat almaya yarayan sinir uçları taşıyan derinin dışarı doğru yaptığı uzantı, barbel.
1314bıyıklı mezgitBirinci dorsal yüzgeci daha sivri ve uzun olan, ikinci dorsal yüzgeci benekli, 80 cm boya ulaşabilen, pelvik yüzgeci torakal pozisyonda ve iki ince uzantı biçiminde olan, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de dağılım gösteren kemikli bir balık türü.
1315biçim bozukluğuNormal biçimin veya yapının bozulması.
1316bikarbonatHidrojen karbonlarının genel adı.
1317bilateralHer iki tarafa, her iki yana ait.
1318bilateral simetriVücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki eş yarıya ayırdığı simetri tipi.
1319bileşik başakAna eksen üzerindeki dalların spikula denen küçük spikalar taşıması, bileşik spika.
1320bileşik lipitProtein, karbonhidrat, kükürt ve azot gibi elementlerle bileşik oluşturan lipitler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir