Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
1381biyometriOrganizmayı ilgilendiren biyolojik özelliklerin istatistiksel yöntemlerle anlatılmasını sağlayan bilim dalı.
1382biyopsiCanlı bir dokudan incelenmek üzere küçük bir parça veya örnek alınması.
1383biyosenozBiyosönoz.
1384biyosentezCanlı organizmada büyük moleküllerin sentezlenmesi için küçük moleküllerin enzimler aracılığıyla birleştirilmesi.
1385biyosestonSeston içerisinde yer alan biyolojik bileşenler.
1386biyosferCanlı organizmaların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü.
1387biyosistematikCanlıların morfolojik karşılaştırılması esas alınarak yapılan sınıflandırma.
1388biyositCanlı organizmalar için toksik veya öldürücü etkisi olan kimyasal maddeler.
1389biyosönozBelli bir biyotopta yaşayan organizmalar komünitesi, biyosenoz.
1390biyotaBir bölgedeki canlı organizmaların tümü.
1391biyoteknolojiCanlı mikroorganizmalar ve/veya enzimleri kullanılarak yapılan endüstriyel uygulama.
1392biyoterapiCanlılardan alınıp hazırlanan materyalle yapılan tedavi.
1393biyotikCanlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.
1394biyotik çevreOrganizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre.
1395biyotik faktörCanlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet ve parazitlik gibi faktörler.
1396biyotik klimaksBazı biyotik faktörlerle dengeli hâlde yaşayabilen bitki komünitesi.
1397biyotik komüniteBelli bir çevredeki canlıların oluşturduğu birlik.
1398biyotik potansiyelBir popülasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların da en yüksek düzeyde olması sonucu popülasyonun artma oranı.
1399biyotinBw vitamini.
1400biyotipGenetik yapının benzer olduğu organizmalar grubu.
1401biyotoksikolojiCanlı organizmalar tarafından salgılanan toksik maddeleri inceleyen bilim dalı.
1402biyotopOrganizmanın içinde yaşadığı, belli özellikleri olan bir ortam veya özel tip habitat.
1403biyotrofBiyofaj.
1404biyozHayatiyet, canlılık, yaşama yeteneği.
1405blastYeni hücreler verecek olan yapı veya hücreyi gösteren ön veya son ek.
1406blastodermBlastulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel yapı.
1407blastodiskKemikli balıklarda erken embriyo döneminde biçimlenen yumurta üzerindeki hücresel bir kapak.
1408blastokonidyumMantarlarda ana hücreden tomurcuklanma sonucu ayrılarak oluşan eşeysiz sporlar.
1409blastomer1. Blastulada blastomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. 2. Embriyoda bulunan genç hücreler.
1410blastoporEmbriyonun gelişmesi sırasında gastrula evresinde meydana gelen deliğin dışarıya açıldığı açıklık, ilk ağız.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir