Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
2101dış salgıSalgı bezinin (ekzokrin bez) salgısını bir kanala boşaltması.
2102dış salgı bezleriSalgı yapıcı kısım ve salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler, ekzokrin bezler.
2103dış solunumOrganizmanın çevresinden solunumla aldığı gazı, hücrelere taşınmasıyla oluşan gaz alışverişi olayı, eksternal respirasyon.
2104dışkıSindirim kanalından dışarı atılan besin artıkları, feçes, gaita.
2105dışkı taşıBağırsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, fekalit.
2106dışkılıkBazı canlı vücutlarının arka ucunda dışkı, idrar ve cinsiyet hücrelerinin içine boşaldığı boşluk, kloak.
2107dışkısalDışkıyla ilgili, dışkılı, dışkı karışmış, dışkıda bulunan, dışkıdan kaynaklanan, dışkı özelliğinde, fekal, feçesli.
2108dışparazitDış asalak.
2109diaksonikİki aksonlu.
2110diandrus1. İki serbest stameni olma. 2. Yosunlarda iki anteridyumu olma.
2111Dicentrarchus labraxDeniz levreği.
2112difiletikİki ayrı soydan gelen kökene sahip olma durumu.
2113DifilobotriyazBalık şeridi hastalığı.
2114difiserk kuyruk yüzgeciYuvarlak ağızlılar (Cyclostomata)’da olduğu gibi omurganın son ucunun kuyruk yüzgecinin sonuna kadar düz olarak uzanmasıyla yüzgecin dorsal ve ventral olarak iki simetrik kısma ayrılması durumu.
2115difüzyonMoleküllerin veya iyonların hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesi.
2116DigeneaGenç ve erişkinleri konakların hemen hemen tüm organlarına yerleşebilen, dıştan bakıldığında tutunma ve yerleşmede rol oynayan bir ağız çekmeni ve karın çekmeni bulunan yassı solucanlar.
2117digenetikYaşam süreci sırasında hem eşeyli hem de eşeysiz üreme devresi gösteren.
2118digenezEşeyli ve eşeysiz döllerin birbirini takip etmesi durumu.
2119dihaploitHaploit bir hücreden kromozom sayısının iki katına çıkmasıyla oluşan
2120dihibritİki karakter bakımından melez olan bireyler.
2121dihidrotakisterolD Vitamini,
2122dik sığır sazıGövdeleri 110 cm boyunda olabilen, dik yapılı, karada da yaşayabilen, otsu bir su bitkisi.
2123dikburun karkaryasKöpek balıklarından dev köpek balığıgiller (Lamnidae) familyasından, 4 m kadar uzunlukta olabilen, sürü hâlinde dolaşan, yırtıcı ve tehlikeli, kuzey denizlerinde ve Akdeniz’de yaşayan bir balık türü.
2124dikburungillerDev köpek balığıgiller.
2125dikenceKemikli balıklardan, dikence balıkları (Gasterosteidae) familyasından, 7 cm kadar uzunlukta olabilen, birinci sırt yüzgeci yerine 9–11 diken taşıyan, erkekleri su bitkileri arasında yuva yapan ve yavrularına bakan bir tür.
2126dikence balıklarıKemikli balıklardan, pulları olmayan, sırt yüzgeçlerinin ön ışınları dikenlere dönüşmüş, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir familya.
2127dikenli çütre balığıBoyları 25 cm olabilen, Güney Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, kuyruk yüzgecinde iki adet koyu ve dik şerit bulunan, kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan demersal bir tür.
2128dikenli kelerKeler balıkları (Squatinidae) ailesinden, 130 cm uzunluğa ulaşabilen, sırtın ortasından kuyruğa doğru uzanan bir sıra spina taşıyan, Akdeniz’de dağılım gösteren kıkırdaklı bir balık türü.
2129dikenli kırlangıçBoyları 50 cm olabilen, vücudun yan taraflarında plakalar bulunan, göğüs ve sırtının ön kısımları pulsuz, yanal çizgi üzerindeki pulları dikenli olan, 15-400 metre derinliklerde genelde kumlu ve taşlı alanlarda yaşayan, Akdeniz'de dağılım gösteren bir tür.
2130dikenli salyangozKarından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, önden solungaçlılar (Prosobranchia) takımından, kabukları üzerinde bir çok diken taşıyan, ılık ve tropik denizlerde yaşayan türleri olan bir cins, iskerlet, müreks.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir