Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
2161dip sürütmesiHareketli bir balıkçı gemisinin arkasından bırakılarak taşlık, kırmalık yerlerde sürütmek suretiyle av yapan oltalar.
2162dip taneciğiBazı bir hücreli kamçılı hayvanlarda kamçının kaidesindeki granüler yapıdaki bazal cisimcik, bazal granül, blefaroplast.
2163dip trolüSu ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek suretiyle çekilen, bir veya iki gemiyle çekilmek suretiyle deniz dibinde sürütülerek dip su ürünlerini avlamada kullanılan bir tür sürükleme ağı.
2164Diphyllobothrium latumBalık şeridi.
2165diploblastikEmbriyonik gelişim sürecinde sadece endoderm ve ektodermin oluşması durumu, iki tabakalılık.
2166Diplodus annularisİsparoz balığı.
2167Diplodus cervinusÇizgili isparoz.
2168Diplodus puntazzoSivri burunlu karagöz.
2169Diplodus sargusSargoz.
2170diploitAynı kromozom takımından iki tane kapsayan hücre veya birey.
2171diploitlikDiploit olma durumu.
2172diplokokBölündükten sonra ayrılmayıp çiftler hâlinde bulunan koklar.
2173diplontMayoz ürünlerinin gamet gibi fonksiyon gördüğü bir hayat devriyle karakterize edilen.
2174DiplospondyliÇift omurlular.
2175DiplostomiyazGöz kelebeği hastalığı.
2176DiplostomulumDiplostomatidae ailesinde bulunan bir asalak cinsi.
2177DiplostomumGöz kelebeği.
2178DipneumonaÇift akciğerliler.
2179DipnoiAkciğerli balıklar.
2180Dipteraİki kanatlılar.
2181direçDeniz dibini tarayarak midye, istiridye, karides vb. su ürünlerini avlamada kullanılan ağ, torba, çerçeve bıçak veya tarak ve çekme halatından oluşan, küçük güçte motorlu gemiyle çekilen, kabuklu deniz ürünlerinin avcılığında kullanılan, kaska, tarak, cikcik adlarıyla da bilinen bir sürütme av aracı, algarna.
2182disakkaritYapılarında glikozidik bağla birbirine bağlanmış iki monosakkarit birimi içeren bir karbonhidrat.
2183diseksiyonBir organizmayı incelemek için küçük parçalara ayırma, doku veya organları görülebilir duruma getirme.
2184diseksiyon mikroskopDoku veya organların incelenmesinde kullanılan küçük büyütmeli mikroskop.
2185disimilasyonKatabolizma.
2186diskoitDisk biçiminde.
2187diskolorasyonNormal rengini kaybetme, renk değişikliği.
2188displaziHücre ve dokuların bozuk veya kusurlu gelişimi, yetersiz veya eksik gelişme.
2189dispneNefes darlığı, solunum güçlüğü.
2190dissepiment1. Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli. 2. Mercanlarda bir bölmeden diğerine uzanan kalker perdeler 3. Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir