Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
211agregasyon1. Toplanma, bir araya gelme, kümeleşme. 2. Saldırı, canlılar arasında beslenma, çiftleşme, yuva alanının korunması gibi savunma, korku veya rekabetle ilgili davranışlar.
212agronülositStoplazmasında granülleri bulunmayan lökosit.
213ağ çevirmeli havuzDeniz balığı yetiştiriciliğinde kullanılan, koy, körfez veya iki ada arasının ağlarla kapatılarak oluşturulan havuz.
214ağ çürümesiKullanılan ağlarda ipliklerin kullanım başlangıcındaki kopma dayanımının % 50’sini kaybetmesi.
215ağ dalyanKıyılarda balık sürülerinin geçtiği yerlere sabit olarak kurulan, farklı boyutlarda ve biçimlerde olabilen, kıyıyla karadaki açıklığı bir germeyle kapatılan, kapaklı bir haznesi olan, balığın giriş yönü açılıp kapanabilen, ağdan yapılmış büyük havuzlar, geçici dalyan.
216ağ derinliğiAğın yüksekliğinde bulunan ağ göze sayısı.
217ağ dikişiİki ağ parçasının iki veya daha fazla göze sırasının bir iplik kullanılarak düğümlenmeden birleştirilmesi.
218ağ göze açıklığıGöze açıklığı.
219ağ havuzAğ kafes.
220ağ iğnesiMekik.
221ağ ipliğiBir katlama işleminde iki veya daha çok tek iplikle bir bükümde oluşturulan iplik.
222ağ kafesDenizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştirciliği yapmak amacıyla ahşap, demir, alüminyum veya plastik gereçlerle birlikte ağ kullanılarak yapılan üniteler, ağ havuz.
223ağ kesmeMakineyle oluşturulmuş hazır ağdan, kullanılacak av aletine uygun boyutlarda parçaların kesilerek çıkartılması işlemi.
224ağ kılıfıTrol torbasının sürtünme sonucu yırtılmasını, içine giren balık ve diğer ağırlıklar nedeniyle patlamasını önlemek için genellikle ağın torba kısmının dışına takılan kuvvetli materyalden olan ağ, katakulli, ağ muhafazası.
225ağ muhafazasıAğ kılıfı.
226ağ muskaÇekme ağlarında iki kenarı normal, bir kenarı ise düz kesimli olan üçgen ağ parçası.
227ağ örgüÜç veya daha fazla ipliğin birbirinden geçerek ve köşeli bir yapı alarak birleştirilmesi.
228ağ örme kalıbıAğ göze büyüklüğünü belirlemede kullanılan silindirik, oval biçimli genellikle ağaç veya benzeri malzeme, geyç.
229ağ tabakaGözde en iç kısımda bulunan, ışığa duyarlı hücrelerin, duyu sinirlerinin ve pigmentlerin bulunduğu, çift katlı tabaka, retina.
230ağ takımıGalsama veya fanyalı ağlarda ağlardan veya tonozlardan oluşan ağ topluluğu.
231ağ tuzakGenellikle konik biçimde girişi olan tek veya çok bölmeli odacıklardan oluşan ağdan yapılmış sabit veya seyyar tuzaklar.
232ağ tüneliTrol ağlarında karınla torbanın bağlantısını sağlayan kesik huni biçimindeki karın ağının torbaya doğru daralan kısmı.
233ağ uzunluğuAğın uzunluğunun metre veya kulaç olarak ifadesi.
234ağ yapımında turAğ yapımında bir düğüm sırası.
235ağ yapmakBir veya daha fazla iplikle, mekiksiz veya mekikle düğümleyerek, bağlayarak, örerek, geçirerek veya başka bir yolla enine veya uzunluğuna gözeler oluşturarak bir yüzey yapıtı oluşturma, gözeleme.
236ağ yüksekliğiSularda kurulan ağların dikey olarak mantar yakayla kurşun yaka arasındaki derinlik mesafesi.
237ağır metallerKadmiyum, krom, kurşun, cıva, nikel ve arsenik gibi çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılan, kimi endüstriyel, şehirsel ve kırsal atıkların yapısında yer alan, besin zincirinde birikme eğilimi gösteren, bitki ve hayvanlara zehir etkileri olabilen metaller.
238ağır suDöteryum Oksit.
239ağız açıklığıAğız boşluğuna girilen açıklık.
240ağız beziAğız boşluğuna açılan herhangi bir bez, bukal bez, oral bez.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir