Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
2641epizootikAynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi.
2642Epizootik ulseratif sendromTatlı ve tuzlu sularda yaşayan, serbest veya kültüre edilmiş balıklarda Aphanomyces invadans’ın neden olduğu, granülomatöz karakterde bozukluklar oluşturan bir mantar hastalığı.
2643epizootiyolojiHayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.
2644EquisetumAt kuyrukları.
2645Equisetum fluvitaleSu at kuyruğu.
2646Equisetum hyemaleToprak altı gövdeleri ve sporları aracılığıyla üreyen, gövdeleri 100 cm boyunda olabilen, dik ve dallanmamış olan bitkiler.
2647Equisetum maximumDev at kuyruğu.
2648EREndoplazmik retikulum.
2649er beziErkeklik hormonu ve sperma üreten erkek cinsiyet bezi, testis.
2650er dişiCanlının hem erkek hem de dişi organlarını beraber taşıması, androjin, biseksüel, çift cinsiyetli, hermafrodit.
2651er suyuSperma.
2652erektörBir organı kaldıran veya dikleştiren kas.
2653erepsinProteinlere etki eden ince bağırsak öz sularında bulunan enzim.
2654ErgasilozErgasilus ve Sinergasilus cinsi Kopepod türlerinin balıklarda oluşturduğu bir hastalık, Sinergasiloz.
2655ErgasilusSerbest yaşayan Kopepodlara benzeyen, yalnızca ergin duruma gelmiş dişileri parazit olan, genital segmentin her iki yanında ve ona bağlı puro biçiminde yumurta kesesi bulunan ve her bir kesede 18-100 arasında yumurta oluşturan, balıkların solungaçlarına yerleşen Crustacea sınıfına ait bir parazit cinsi.
2656ergesterolBira mayasında, bazı alglerde ve hayvan dokularında bulunan, ışık etkisiyle D vitaminine dönüşen bir sterol.
2657erginEşeysel olgunluğa erişmiş canlı.
2658ergin balıkEşeysel olgunluğa erişmiş, yumurta veya sperma vermeye hazır olan dişi ve erkek balıklar, olgun balık.
2659ergin dönemEşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin (gamet) ilk olgunlaşmasıyla başlayan dönem.
2660ergokalsiferolD Vitamini.
2661erguvanbaş barbusDoğal olarak Seylan’da dağ ormanlarındaki derelerde, daha çok akıntının az olduğu kısımlarda yaşayan, boyları 5 cm olabilen, vücudu sarımsı gri renkte ve üzerinde 4–5 tane siyah veya koyu, enine bant bulunan akvaryum balığı, siyah yakut.
2662erguvani levrekTropik bir tür olup Batı Afrika’da yaşayan, boyları 8 cm olabilen, sırt yüzgecinin arka kenarı erkekte sivri, dişide yuvarlak olan akvaryum balığı.
2663erillemeErkek hormonun verilmesiyle cinsiyetin değiştirilmesi, erkekleştirme.
2664erime ısısıBir maddenin kendi erime noktasında iken bir gramını eritmek için gereken ısı miktarı.
2665erime noktasıKatı bir maddenin sıvı duruma geçtiği sıcaklık derecesi.
2666eritemDeri üzerinde oluşan kızarıklık, kızartı.
2667eritromisinStreptomyces erythreus tarafından sentezlenen ve bakterilerde protein sentezini engelleyen bir antibiyotik.
2668eritrositAlyuvar.
2669eriyikÇözelti.
2670erkekleştirmeErilleme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir