Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
2731EuarthropodaGerçek eklem bacaklılar.
2732EubacteriaPeptidoglikan duvarı bulunan prokaryot organizmalar.
2733EubacteriumAnaerop, sporsuz, Gram pozitif, su ve toprakta saprofit olarak bulunan, deri ve vücut boşluklarının normal flora elemanı olan, nadiren yumuşak doku enfeksiyonları yapan çomak biçimli bir bakteri cinsi.
2734Eubalaena glacialisGerçek Atlantik balinası.
2735EubothriumLarvaları copepodlarda, olgunları balıkların bağırsaklarında bulunan bir sestot cinsi.
2736EucestodaSestodların alt sınıfı olup, erişkinleri dorso-ventral basık, genellikle beyaz opak görünüme sahip, omurgalıların sindirim sisteminde yaşayan, hermafrodit, uzunluğu 1 mm-25 m arasında değişen parazitler.
2737EuciliataGerçek kirpikliler.
2738EucoelomataEndoderm ve ektoderm arasındaki boşluk tamamen mezodermle astarlanmış olan, gerçek sölom boşluğuna sahip canlılar, ösolamata.
2739EuglenaÖglena.
2740EumetazoaGerçek çok hücreliler.
2741Euplectella aspergillumVenüs sepeti.
2742Euspongia officinalisBanyo süngeri.
2743EustrongylidesBalıkların vücut boşluğuyla kaslarında kistleşen kırmızı renkli bir nematot cinsi.
2744Euthynnus alleteratusYazılı orkinos.
2745Eutirigla gurnardusBenekli kırlangıç balığı.
2746evaporasyonBuharlaşma.
2747evcikli böceklerInsecta şubesinden, hemen hepsi sucul olan, larvalarının karınlarının arka ucunda iki çengel bulunan bir takım, kıllı kanatlılar.
2748evolüsyonEvrim.
2749evrimCanlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişme olayları, evolüsyon.
2750Exocoetus volitansUçan balık.
2751eykozapentaenoyik asitİnsanların sağlıklı beslenmesinde önemli rol alan, uzun zincirli çoklu doymamış, esansiyel, omega-3 yağ asitlerinden (20:5) olup genelde yağlı balıklarda fazla bulunan yağ asidi, eikosapentaenoik asit, EPA.
2752fagolizozomFagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve hücre içi sindirimin gerçekleştiği yer.
2753fagositHücresel ve partiküler maddeleri içine almak üzere özelleşmiş, monosit, makrofaj ve nötrofilleri kapsayan hücreler.
2754fagositoz1. Büyük parçacıkların yalancı ayaklar yardımıyla hücre içerisine alınması. 2. Bir hücrelilerin amöboit hareketle avını yutması. 3. Omurgalı bağışıklık sisteminin özel hücreleri tarafından mikroorganizmaların hücre içine alınarak sindirilmesi.
2755fagozomBir partikülün yutulmasından sonra meydana gelen ve duvarı hücre zarından oluşan hücre içi vakuol.
2756fajBakteriyofaj.
2757faktörİstatistiksel çalışmalarda, kategorik ve nitel özelliğe sahip değişken.
2758faktör IFibrinojen.
2759faktör IIProtrombin.
2760faktör IIITromboplastin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir