Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
301güç kolay(Söz sanatı terimi) Kolay göründüğü halde benzerinin yazılması güç olan (yazı, eser).
302güdükleme(Yunan Latin Tartıbilim Terimi) Bir dizenin veya bir dönünün sonundan yarım adım kaldırma (GÜDÜK, Catalectique).
303gülmeceSanat değeri olmıyan kaba saba komedi.
304gülünçlemeBir eserin gülünç bir eşini meydana getirme işi.
305günlemBir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden köşesi (GÜNLEMCİ, Chroniqueur).
306güriz(Divan edebiyatı terimi) Kasidelerde teşbipten sonra maksada geçilen beyit.
307gürizgâhbk. güriz
308güzelİnsanın estetik duygusunu heyecana getiren hal.
309güzel sanatlarEdebiyat, müzik, rakıs, heykelcilik ve mimarlık sanatlarının ortak adı.
310güzelleme(Halk edebiyatı terimi) Lirik bir koşuk şekli.
311güzellikbk. güzel
312haikai(Japonca) Japonların kullandığı kısa bir nazım şekli ki birinci ile üçüncü dizeleri beşer, ikincisi ise yedi heceli olmak üzere üç dizeden ibarettir. Buna hokku da derler.
313hale uygunluk(Söz sanatı terimi) Üslûpta zamana, yere ve kişilere göre dikkat edilmesi gereken noktalar.
314halk romanıSanat düşüncesinden çok, topluluğun merakını çekmesi gözetilerek yazılan ve çoğu gazetelerde bölün halinde yayımlanan roman.
315halkbilgisi(halkbilim) Bir toplulukta yaşıyan inanları ve alışkıları, söylenen türkü, masal, fıkra, atalar sözü, bilmece, tekerleme, efsane gibi varlıkları inceleyip o topluluğun yaşayış ve duyuşunu anlamağa çalışan bilim.
316halkbilimbk. halkbilgisi
317halkçılıkYirminci yüzyıl başlarında Fransız yazarlarından A. Thérive ve L. Lemonnier tarafından açılmış bir çığır, ki romantikliğe, aşırı duygululuğa, hele Zola’nın karamsarlıklarına sapmadan, hiç bir özelliği olmıyan, halk içinde sıradan bir takım tipleri anlatan
318hamse(Divan edebiyatı terimi) Mesnevi şekliyle yazılmış beş kitaptan ibaret takım.
319hane(Halk edebiyatı terimi) Halk edebiyatında beyit.
320harf bilmecesiBir kelimedeki harflerle başka kelimeler meydana getirmek esasına dayanan bir bilmece şekli.
321harfteşAynı harflerden meydana gelen kelimelerden her biri. Masa ile asma gibi.
322haykırı(Söz sanatı terimi) Sevinç, şaşma, öfke, acıma gibi şiddetli duyguları belirtmek için bir şeye yüksek sesle haykırma. “Ey kimsesiz avare çocuklar, hele sizler, hele sizler!” (T. Fikret.)
323hazf(Divan edebiyatı terimi) Eski yazıda noktasız kelimelerden yazı meydana getirme sanatı. Böyle olan yazıya mahzuf denirdi.
324hazırlamaBir eserin iyi anlaşılması için yazılan uzun giriş.
325hece(Divan edebiyatı terimi) Hicvin başka bir adı.
326hece bilmecesiBir kelimeyi meydana getiren heceleri örtülü bir tarzda söyliyerek o kelimenin bilinmesini istemek esasına dayanan bilmece.
327hece nazmıHece tartısına dayanan nazım.
328hece tartısıBelirli sayıdaki hece kümelerine dayanan nazım tartısı ki parmak hesabı da denir.
329hıkâyeleme türleriEdebiyatın tarih ve roman türlerine verilen ad.
330hikâyeHayalde tasarlanan meraklı bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran ve çoğu ancak bir kaç sayfa tutan yazı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir