Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
331hikâye sorusu(Söz sanatı terimi) Bir şey anlatılırken sırf ifadeye kuvvet vermek veya beklenmedik bir olay karşısında kalındığını anlatmak için kullanılan soru. “Bugün yolda yağmura tutulmaz mıyım!” gibi.
332hikayeciDinlemece uyduran veya hikâye yazan kimse.
333hikâyelemeEdebiyat bakımından, olayların anlatılma işi.
334hing(Çince) Çin edebiyatında, bir olayın doğurduğu fikir çağrışımlarına dayanan şiir türü.
335hokku(Japonca) bk. haikai.
336hoyratçıl üslûp«Sert roman» türünde kullanılan, gerçeği olduğu gibi, hiç yumuşatmadan anlatan çiğ ve hoyratça üslûp.
337hüsnü iptida(Divan edebiyatı terimi) bk. Beraati istihlâl.
338hüsnü makta(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin sondan ikinci beyti.
339hüsnü matla(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin ikinci beyti.
340ıra komedisiKonu olarak belli bir ırayı ele alarak gelişimlerini gösteren komedi. (Ira: seciye)
341ıra romanıBelli bir ırası olan bir kişi üzerine kurulan roman. (Ira: seciye)
342ıraklama(Söz sanatı terimi) Söz arasında asıl konudan uzaklaşma ve böylece söylenen söz.
343ışıncılıkİzlenimcilik sonrasının Rusya'daki şekillerinden biri. (ışın: şuâ)
344ızmar kablezzikir(Divan edebiyatı terimi) (Söz sanatı terimi) İbarede bir ismi söylemeden önce onu bir zamir ile anlatmak. “O da olmuş vatancüda seyyar, Ne hazin ağlıyor şu ebri bahar” gibi.
345iamb dizeleriFransız yergili koşuk şekillerinden biri ki biri oniki, biri sekiz olmak üzere devam eden dizeler halindedir.
346ibda(Divan edebiyatı terimi) Güzel bir buluş.
347ibret oyunuKişileri oranlamalardan (temsili istiarelerden) ibaret bulunan ve ahlakı yükseltmeğe hizmet maksadiyle yazılan, orta çağ sahne oyunu.
348iç söylenişİnsanın hatırına, kendi kendine gelen ve aralarında en çoğu ancak çağrışım bağlantısı bulunan bilinçli veya bilinçaltı düşünceler ki yirminci yüzyıl başlarında bazı romancılar tarafından kahramanlarının konuşmalarına katılmıştır.
349iç uyumlaşım(Söz sanatı terimi) Sözün, dil bilgisi kurallarına uyacak yerde, zihnimizdeki düşünceye uyarak anlatılması. “Bilet kulübesi önünde müterakim halk parmaklıklı kapıya doğru hücum ederler. Bu insan sağnağı o uzun iskelenin üzerinden biri birini iterek koşuşu
350içtencilikRuhun gizli heyecanlarını anlatma yolunda olan edebiyat çığırı.
351idilKonusunu kır veya çoban hayatından alan kısa aşk deyişi.
352iğnelemeBirine veya bir şeye dokundurmak maksadiyle yazılan kısa ve iğneleyici koşuk.
353iğrak(Divan edebiyatı terimi) (Söz sanatı terimi) Obartmanın (mübalâğanın) ikinci derecesi ki pek makbul sayılmazdı.
354iğreti(Söz sanatı terimi) İğretilemede iğreti olarak alınan kelime.
355iğretileme(Söz sanatı terimi) Açık ve kapalı iğretilemenin ortak adı. Bunlara bak.
356iğretileme öğeleri(Söz sanatı terimi) Beştir: İlişik, Aykırılık, İğreti, İğrelti, İğretilik. Bunlara bak.
357iğretili(Söz sanatı terimi) İğretilemede iğreti kelime ile anlatılan şey.
358iğretilik(Söz sanatı terimi) İğreti ile iğretili arasında düşünülen ve ona dayanılarak iğretileme yapılan ilişik.
359ikfa(Divan edebiyatı terimi) Eski yazıda sesleri bir olan ayrı harflerle uyak yapma.
360iki uyaklıDizeleri ikişer uyaklı olarak düzülmüş koşuk.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir