Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
451konuşmaBir konuyu, iddiasız olarak inceliyen söylev.
452konuşmalıkKonuşma dilinde kullanılan ve yazılarda raslanılmıyan (kelime, deyim).
453korkulu romanİçinde cin, hayalet, hortlak gibi korkunç şeyler anlatılan ve romantik öncesi devrinde sürüm bulmuş olan roman türü.
454koşa kısa uzun adım(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Birinci ve üçüncü heceleri kısa, ikincisi ve dördüncüsü uzun olan tartı adımı.
455koşa uzun kısa adım(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Birinci ve üçüncü heceleri uzun, ikincisi ve dördüncüsü kısa olan tartı adımı.
456koşku(Söz sanatı terimi) Bir cümlenin yalnız bir tümcesinde geçen bir kelimenin rolünü öbür tümcelere de koşma işi. “Sen âlemi kör, herkesi sersem mi sanırsın” gibi ki “sen âlemi kör mü herkesi sersem mi sanırsın” yerindedir.
457koşma(Halk edebiyatı terimi) Özel bir ezgi ile okunan ve dizeleri, çoğu on bir heceli olan bir dörtleme türü.
458koşukKaç dizeden meydana gelirse gelsin kendi başına bir tüm meydana getiren nazımlı parça.
459koşuklu hikâyeİçinde ezgi ile söylenmek üzere nazımlı parçalar bulunan hikâye.
460koşuksamakKötü koşuklar yazmak veya söylemek (KOŞUKSAMA, Rimaille KOŞUKSAR, Rimailleur).
461koşuntuBiri ötekinin sıfatı durumunda olmak üzere iki ismin birbirine koşulması. Hoca Ali, Ali Hoca, Hasan Efendi, Bay Mehmet, Kardeşim Hasan gibi.
462kovuşturmazlık(Söz sanatı terimi) Cümlede, başlanmış bulunan bir kuruluşu bırakıp sözü başka bir kuruluşla bitirme çalımı. “O sana bu kadar iyilik etsin, sonra da ondan en ufak bir yardımı esirgemek!” gibi ki baştaki cümleye göre son parça «sonra da sen ondan en ufak b
463köy romanıKonusu köy havası ve özellikleri içinde gelişen roman.
464kucaklı uyarlamaBirinci dizeyi dördüncüsü ile, ve ikinciyi üçüncüsü ile (ve sonuna kadar böylece) uyaklı kılma şeklindeki uyak düzeni.
465kumpasçı takımıKumpasçılık için işbirliği edenler takımı (KUMPASÇI, Cabaleur).
466kumpasçılıkBir sahne eserinin tutunmasını sağlamak veya onu gözden düşürmek için çevrilen dolap.
467kurala aykırılık(Söz sanatı terimi) Dilde doğru ve alışılmış yoldan ayrılma.
468kuralcı eleştirmeİzlenimci eleştirmeye karşıt olarak belli bir takım kurallara göre yapılan eleştirme.
469kuruluşKelimelerin ve tümcelerin cümle içindeki sıralanma tarzı.
470kuruluşçulukYirminci yüzyıl başlarında çıkan ve sanatta bir şeyin parçalarından ziyade bütününün kuruluşuna önem veren öncü haraket.
471kuvvetli yarım adımbk. Yarım adım.
472kültürsücülükbk. Congoracılık.
473kümeleme(Söz sanatı terimi) Ana fikri geliştirmeğe yarayan birçok ayrıntıları arka arkaya söyleme.
474kürsü sözenliğiPolitika işleri üzerine yapılan sözenlik. bk. Sözenlik türleri.
475kyogen(Japonca) Japonların gülmece (farce) oyunları, ki iki no arasında oynanır. bk. no.
476lâfçılıkBoşuna söylenen laf kalabalığı ve bu tarzda laf söyleme huyu (LAFÇI, Verbeux).
477lâkonikPek kısa ve pek özlü (söz). (LAKONİKLİK, Laconisme).
478lâyOrta çağın Batı nazım türlerinden ikisine verilen ad: LİRİK LAY (Lai lyrique) ve HİKÂYELEME LAYI (Lai narratif).
479lep değmez(Divan edebiyatı terimi) Dudak sesi bulunmıyan kelimelerle yazılmış koşuk.
480lirik1. Özlük duyguları coşkun bir dille anlatan. 2. Nazmın bu türlüsü. 3. Bu türül yazan şair.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir