Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
481lirik dramBaştan başa veya yer yer müzikli olduğuna göre operaya veya komedili operaya denir.
482lirik komediKomedili opera anlamdaşı.
483lirik koşuk1. (Eski Yunanlılarda) Lir çalarak okunan koşuk. 2. (Şimdi) Ditiramb, od ve koro’nun ortak adı. 3. Kişinin kendi duygularını coşkun bir dille anlatan koşuk.
484lirik romanKonusu özlük duygulara dayanan ve coşkun bir dille yazılan roman.
485liriklikÖzlük duyguların ilhamiyle olan coşkun ifade.
486macera romanıHayalin ve fantezinin coğrafya ve bilim konulariyle ustaca karıştırılmış olduğu meraklı gezi ve bilinmiyen diyarlar yolculuğu romanı.
487madrigalFransız ve İtalyan edebiyatında, ince, şefkatli veya âşıkça bir fikir anlatan küçük koşuk.
488mahakavya(Sanskritçe) Sanskrit dilinde yazılmış destanların büyüklerine verilen ad.
489mahlas beyti(Divan edebiyatı terimi) Gazellerde şairin adı bulunan beyit (Saz şairleri buna imza beyti, mühür beyti, karalama beyti gibi adlar verirler).
490mahzuf(Divan edebiyatı terimi) bk. Hazf.
491makta(Divan edebiyatı terimi) Gazel veya kasidenin son beyti.
492mâni(Halk edebiyatı terimi) Ezgi ile okunmak üzere, çoğu yedi heceli ve dört dizeli veya 7 + 7 heceli ve iki dizeli olarak meydana getirilen bir dörtleme türüdür.
493marinoculukOnyedinci yüzyılın başlarında Marino adındaki İtalyan şairinin kullandığı özenticiliğe verilen ad.
494masalTemsillerle, eşyayı canlılaştırma, hayvanları dile getirme gibi yollarla çekici bir şekil verilmiş kısa hikâye (MASAL YAZARI, MASALYAZAR, Fabuliste).
495masalın anlatısıMasaldan çıkarılan ders düşünülmeksizin masalın söz kısmı.
496masalın dersiBir masaldan çıkarılan ibret dersi.
497matlâ(Divan edebiyatı terimi) Gazel veya kasidenin ilk beyti.
498maysterzingerŞövalyelik devrinde belli başlı ailelerden yetişen ve şatolarda vakit geçiren lirik şairlere Almancada verilen ad.
499mecaz(Söz sanatı terimi) Gerçek analmından ayrılmış bir kelimenin anlamı hakkında kullanılır. (MECAZ ANLAM, Mecazi mâna, Sens figuré).
500mecazlar(Söz sanatı terimi) Kelime yanaçlarının bir kolu ki öz anlamları dışında kullanılan kelime veya deyimlerden ibarettir. (bk. Addeyişi, Değişleme, Dolaylı adlama, İğretileme, Kapsamlama, Kaydırma, Orunalma, öteleme)
501mektup türüBir yazarın her hangi bir konu üzerindeki düşünce ve duygularını anlatmak üzere konuşma ifadesiyle yazdığı sade, ince ve zarif mektuplar tarzındaki edebiyat türü.
502mektuplu romanOlguların, kişilerin birbirine yazdıkları mektuplarla anlatıldığı roman.
503mektupsu yazarıYazıları mektup türünde olan yazar.
504melodram1. (Eskiden) Bazı yerlerinde müzik çalınan fakat sözleri ezgili olmıyan sahne eseri. 2. (Şimdi) Pek acıklı raslantılar üzerine kurulmuş halk dramı.
505mesel(Söz sanatı terimi) İbret almağa meydan verme yoliyle insana bir ahlak veya davranış kuralı telkin eden orunlama.
506mesnevi(Divan edebiyatı terimi) Her beyti ayrı uyaklı koşuk şekli.
507metinBir eserin, bir yazının öz ibaresi ileri sürülen fikri anlatmak için kullanılmış bulunan kelimelerin topu (METİNCE, Textuellement).
508mevizeÖzenle hazırlanmış ve çoğu yazıya geçmiş vaız. bk. Vaız sözenliği.
509mezar şiiriRomantik öncesi devrinde, konu olarak geceyi, ölüleri ve mezarları alan içli şiir türü.
510minnesengerOrta çağda, şehirlerde işçi sınıfından yetişen şairlere Almancada verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir