Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
601özülgeBilim kollarından birinin özel bir konusu veya bir kişinin mesleği, hayatı gibi her hangi bir özelliği üzerine yazılan eser.
602özyazıBirinin kendi el yazısı.
603pantumRomantikler tarafından Malezya nazmından alınmış bir koşuk şekli.
604parçacılıkYirminci yüzyıl başlarında İtalyan edebiyatında A. Soffici tarafından açılan ve konuları gerçekten alınmış kısa kısa parçalar, küçük tablolar ve yaşayış anları halinde veren bir çıgır.
605parçalı komediSahneleri birbirine bağlı olmıyan komedi.
606parçalı tarzBüyük bir topluluğun, geniş bir bütünün çeşitli ve en canlı parçalarını alıp yan yana dizmek suretiyle o bütünü anlatan yazı tarzı.
607parmak hesabıbk. Hece tartısı.
608parnasçılar1866 yılına doğru Fransa'da «Parnasse Contemporain» adlı bir dergide eserlerini yayımlıyan şairlere verilen ad. Bunlar şiiri kof şatafatlardan, duygu itiraflarının aşırılığından, tatsız yeniliklerden kurtarma işini üzerlerine almışlar, sanat için sanat ya
609pazar vazı(pazar va’zı) Pazar günleri kilisede verilen bir çeşit din dersi. bk. Vaiz sözenliği.
610perdeSahne eserlerinde, sahnedeki perdenin açılmasiyle başlayıp kapanmasiyle biten bölüm.
611pericelikİhtişamlı dekorlar arasında tabiat üstü olaylar gösteren sahne eseri.
612pi(Çince) Çin edebiyatında mesellere ve iğretilemelere (istiarelere) dayanan şiir türü.
613polis romanıKonuları polisi ilgilendiren olaylardan ibaret olan roman.
614prozodyakAlaylarda okunan şarkılar için kullanılan eski bir Yunan dize tartısı.
615rafael öncesiciliğiOndokuzuncu yüzyılın ortalarında İngiltere’de açılan genel bir çığır ki sanatı, Rafael zamanı’na kadar olduğu gibi arılığa, inceliğe ve tabiata uygun olma vasfına yeniden kavuşmayı amaç edinir.
616reddi matlâ(Divan edebiyatı terimi) Gazelde matlaın bir dizesini maktaın son dizesi olarak tekrarlama.
617reddi mısra(Divan edebiyatı terimi) Gazelde, matladakilerden başka her hangi bir dizeyi maktada tekrarlama.
618renklilikÜslûpta fikir ve duyguların parlak bir şekilde anlatılmış olma hali.
619resimlemecilikYirminci yüzyılın başlarında İngiliz şairi Richard Aldington tarafından kurulmuş ve Amerika’ya da geçmiş bir şiir çığırıdır. Bu çığır sanat tekniği ve konu seçimi bakımından serbest olduğu gibi gizemcilikten (Mysticisme’den) ve belirsizlikten kaçınır ve d
620resimsiZihinde resim gibi bir hayal uyandıran (söz, yazı).
621reviUyaklarda son ses.
622risaleBirkaç yapraktan veya nihayet bir iki formadan ibaret küçük kitap.
623romanNesrin hikâyeleme türlerinden, bir veya birkaç kitap meydana getirecek uzunlukta büyük hikâye. bk. Hikâye (ROMANIMSI, Romanesque).
624romans1. Sekiz heceli dizelerden meydana gelmiş bir İspanyol koşuk çeşidi. 2. Dokunaklı veya âşıkça bir şarkı çeşidi.
625romanseroRomans dergisi.
626romansı olumlukGerçekten uzaklaşmamak şartiyle roman kılığına sokulmuş olumluk.
627romantiklikOnsekizinci yüzyıl sonunda başlıyan ve klasik edebiyatın yerine geçen, duygu, hayal ve fanteziye fazla yer veren sanat çığırı (ROMANTİK, Romantique).
628romantiklik öncesiEdebiyatın, romantikliği hazırlıyan devri.
629rondel(Fransızca) Onbeşinci yüzyılda kullanılan, iki uyak üzerine üç dönüye ayrılmış ondört dizeli bir koşuk şekli, ki şimdiki Fransız şairleri tarafından yeniden ele alınmış bulunuyor.
630rondoFransız koşuk şekillerinden biri ki on üç dizeden ibaret bulunursa yalın (simple), yirmi dizeli olursa ikilemdi (redoublé ou parfait) sıfatiyle anılır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir