Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
811uzunarası çiftkısa adım(Yunan Latin tartıbilim Terimi) İki uzun arasında iki kısa heceden ibaret tartı adımı.
812uzunarası kısa adım(Yunan Latin tartıbilim Terimi) İki uzun arasında bir kısa heceden ibaret adım.
813üç terimli taylamÜç çeşit hece öbeğinin tekrarlanmasiyle olan taylam.
814üçleme(Halk edebiyatı terimi) Üç dizeli bentlerden meydana gelmiş koşuk.
815üçlüÜç dizeden ibaret kesek veya dönü.
816üçlü parçalamaBir dizenin iki parça yerine iki orta durakla üç parçaya ayrılmış olması.
817üçüncü epitrit(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Üçüncüsü kısa, öbür üçü hep uzun olan dört heceli tartı adımı.
818üçüncü peon(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Üçüncüsü uzun, öbür üçü hep kısa olan dört heceli tartı adımı.
819üçüz kısa adım(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Arka arkaya gelen üç kısa heceden ibaret tartı adımı.
820üçüz uzun adım(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Arka arkaya gelen üç uzun heceden ibaret tartı adımı.
821üçüzlemeKonuları birbirinin sonrası olmak üzere ayrı ayrı gösterilen üç sahne eserinin bütünü.
822ülkülükTutulan bir yola, benimsenen bir dâvaya, arkasından koşulan bir maksada işaret olan bir iki kelimelik söz. “Ölmek var dönmek yok” gibi.
823ündeşSonlarında aynı ses öbeği bulunan kelime veya cümlelere denir. (ÜNDEŞLİK, Consonnance).
824üslûp1. Her yazarın, her sözenin (hatîbin) fikrini, duygularını anlatmak için kullandığı özel anlatış tarzı. 2. Bir sanatçının, bir sanat türünün veya bir sanat devrinin özel tarzı. (BAYAĞI ÜSLÛP, Style bas ou routier ÇOCUKSU ÜS., S. mièvre ÖZENSİZ ÜS., S. nég
825üslûpta zenginlik(Söz sanatı terimi) Fikirlerin, duyguların, hayallerin inceliklerini anlatmak için bulunan uygun kelime ve deyimlerin bolluğu.
826üst gerçekçilikYirminci yüzyıl başlarında Fransa’da A. Breton tarafından Freud’un görüşlerine dayanılarak açılan ve bilinçaltı gerçeğini rüyada olduğu gibi parçaları birbirini tutmaz bir ifade halinde anlatmağa çalışan çığır.
827üstüreTarih öncesi tanrı ve kahramanlarının efsaneli maceralarını anlatan ve bir topluluğun inanışlarını, duygularını, eğilim ve özlenimlerini gösteren hikâye. (ÜSTÜRELER, ÜSTÜRECİLİK, Esatir, Mythologie ÜSTÜRECİ, Mythologue ÜSTÜRE YAZARI, Mythographe).
828üyebk. Dizge.
829üye yinelemesi(Söz sanatı terimi) Bir ibaredeki cümlelerin belli yerlerinde ve en çoğu başta ve sonda olmak üzere aynı kelimelerin tekrarlanması. “Aşk bir zevktir, anın da başka dili var aşk bir şevktir, anın da ayrı ehli var.” - Sinan Paşa.
830üzünlemeKonusu gönül hicranları ve dünya hüzünleri olan şiir türü (ÜZÜNLÜ, Elégiaque).
831vaızBir din konusu üzerine öğüt şeklinde yapılan konuşma.
832vaız sözenliğiNesrin sözenlik türlerinden biri olup vaız, mevize, din konuşması, pazar va’zı, ağıtlama gibi çeşitleri vardır.
833varlıkçılıkİkinci Dünya Savaşının sonunda, Fransız yazarlarından Jean - Paul Sartre tarafından kurulmuş özel bir edebiyat çığırıdır. Bu çığır, insanın varlığı ve hürlüğü tek gerçek olduğu halde onu saran dünyayı bir türlü anlıyamamaktan doğan umutsuzluk ve bezginlik
834varsağı(Halk edebiyatı terimi) Bir çeşit kayabaşı.
835vasıta(Divan edebiyatı terimi) bk. Tercii bent.
836vasl(Divan edebiyatı terimi) Sebki mevsul yapma usulü.
837vayang(Cava dilinden) Cavalıların, karagöz oyununa benzer bir gölge oyunları ve bunda oynatılmak üzere yazılan eser.
838vezni ahir(Halk edebiyatı terimi) Her dizesi bir bent meydana getirmek üzere iç uyaklı olarak düzülmüş bir dörtleme türü.
839vilanelOnaltıncı yüzyılda Fransızların kır veya halk türkülerine verilen ad.
840viröle(Fransız edebiyatı) İlk ikisi öbür böleklerde tekrarlanmak üzere, dört dize ile başlıyan kısa bir koşuk çeşidi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir