Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
181dekadanlarOndokuzuncu yüzyıl sonlarında, Parnasiyenlere karşı bir tepki olarak, simgeciliği (symbolisme’i) aşırı dereceye çıkaran sanatçılara verilmiş ad.
182deli oyunuOnbeşinci ve onaltıncı yüzyıllarda rağbet görmüş olup, kişileri deli olarak gösterilen yergili, Fransız sahne eseri.
183demeceHer hangi bir durumu anlatmak üzere söylenen ve çoğu geçmiş bir olaya dayanan söz, Ye kürküm ye gibi..
184demeğe gelmek, demek olmakHerhangi bir şey başka bir şeyin işareti olmak, şu veya bu anlama gelmek. (NE DEMEK OLDUĞU, Delâlet, Signification).
185demek olmakbk. demeğe gelmek.
186demezcelik(Söz sanatı terimi) Bir şeyden bahsetmek istemezmiş gibi davranma suretiyle ondan bahsetme.
187denemeBir konuyu derinden derine incelemek dâvasında bulunulmıyan eser (DENEME YAZARI, Essayiste).
188derimlikSeçme nesir veya nazım parçaları dergisi.
189destan(I) Daha çok eski çağların kahramanlık olaylarını ve tanrıların, yiğitlerin, ulusların başından geçen olağanüstü halleri anlatan nazımlı ve uzun hikâye (İLKEL DESTAN, Epopée naturelle ou primitive YAPMA DESTAN, Epopée artificielle).(II) (Halk edebiyatı te
190destan kömesiAynı konu üzerine düzülen destanların hepsi.
191destanlıkHakkında destan yazılmağa değer.
192destansıKahramanca işleri nazımla anlatan esere ve nazma sıfat olur.
193devrişimBir çok yazarların eserlerinden devşirilen parçalar dergisi.
194devriye(Tekke edebiyatı terimi) Evrenin ve insanın Tanrıdan çıkıp Tanrıya dönmesi felsefesine göre bu devir evrelerini anlatan tasavvuf koşuğu.
195deyiFikrin anlatılması.
196deyi kılıklarıFikir ve duyguların anlatılması için kullanılan söz şekilleri ki nazım ve nesirden ibarettir.
197deyi yinelemesi(Söz sanatı terimi) Aynı fikrin türlü ifadelerle tekrar edilmesinden ibaret sürekli bir anlamdaşlık
198deyibilimGramerle söz sanatı arasında yer tutan bir bilim olup deyimlerin seçimi, söz bölümlerinin kullanılışı ve dönemlerin kurulmasiyle ilgili kuralları verir, ele alınan dilin temel niteliklerini ortaya kor.
199deyilemeZihindeki buluş ve düzenleyişten sonra fikirleri ortaya koyma işi. (bk. Buluş ve Düzenleyiş)
200deyimTek bir kelime yerine geçen, tek bir anlam veren kelime öbeği.
201deyimcelikbk. Sözlük.
202deyişbk. şiir.bk. şiir
203deyiş oyunuOrta çağda Fransa'da rağbet gören ve iki truver arasındaki nazımlı tartışma temeline dayanan oyun.
204deyitlemekŞiir veya söylev gibi bir edebiyat parçasını konunun gerektirdiği ses ve tavırlarla başkalarının önünde okumak (DEYİT, DEYİTLEME, İnşat, Déclamation DEYİTLEMELİ, Déclamatoire) .
205dışa verimcilikYirminci yüzyılın başında, izlenimciliğe karşı olarak kurulan ve onun gibi dış âlemden gelen izlenimleri tekrar etmek yerine iç âlemde doğan duyguları anlatmağa çalışan sanat çığırı.
206dil uzluğuGüzel söylemek, sözü ile karşısındakine heyecan vermek ve fikirlerini kabul ettirmek yeteneği (DİLİ UZ veya UZ DİLLİ, Natuk, Eloquent).
207dilekleme(Söz sanatı terimi) Söz arasına, bir dilekte bulunmak veya Tanrıdan bir şey dilemek üzere sokuşturulan cümle. Bir akşam ağzına ilâç veriyordum ah analar başından ırak, dostlarıma Allah göstermesin, düşmanlarıma da yazık, yavrumun çehresi değişti (H. Rahmi
208dilemebk. dilekleme.
209din konuşmasıDin konuları üzerinde yapılan gelişi güzel konuşma.
210dinlemeceÇoğu doğa üstü olaylara dayanan, kısa ve eğlenceli hikâye.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir