Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
271duruk kütleBağıllık kuramına göre, hızı ses hızına yaklaştıkça artan kütlenin hız sıfırken aldığı değer: (mO).
272durur dalgaTers yönlü, eş genlikli iki dalganın girişiminden oluşan, sıfır, doruk ve oyluk noktaları değişmeyen dalga türü.
273düşümBir niceliğin, en çok değiştiği doğrultuda uzaklığa göre türevi (örn. sıcaklık düşümü).
274düzdönerDinginlik kolcuğu büyük olduğundan, dönerken eksenini hep bir doğrultuda tutma eğiliminde olan özel nesne.
275düze1. Kimyasal hız denklemlerinde derişiklik çarpanları sayısı. 2. Türevsel denklemin en yüksek türevi.
276düzenekNesne, dizge, özdek ya da taneciklerin özelliklerini, değişkenlerini yer ile zamana bağlı olarak türeten ana kural, denklem, fiziksel yasalar topluluğu (nicem düzeneği, Newton düzeneği, sayıtım düzeneği... gibi).
277düzeyNicem düzeneğinde, öğecik özdeciklerinin bulunabildiği kesikli değerlerdeki erkelerden her biri.
278düzgü kiplerÖzdecikiçi titreşimleri birbirine dikey yapıp, Hamilton işlerini yalnızca kareler biçimine sokan titreşim boyutları bileşkeleri.
279eğimMatematiksel bir eğrinin, belirli bir noktasındaki türevinin değeri.
280eğri özdecikÖğecikleri, bir eksen üzerinde olmayan özdecik.
281ekleme tepkimesiÇift karbon-karbon bağlarında pi-bağımn açılıp, yerine her bir karbonda bir sigma bağla öğecikler bağlanması.
282eklenikBir işlerin ya da yöneyin tersyüz eşleniğinin alınmasıyla edinilen işler, dizey, yöney.
283eksicikÖğecik ile özdecik yapısını oluşturan, kütlesi çekinden iki bin kez daha küçük, eksi yüklü temel tanecik.
284eksicik çekerliğiYüksüz bir öğecik ya da özdeciğin, bir eksicik daha almasıyla saldığı erke ile ölçülen nicelik.
285eksicik kırınımı1. Eksicik demetinin özdek içinden geçip saçılması. 2-Bu olaya dayanarak özdeciksel yapıyı bulma yöntemi.
286eksicilEksi yükün daha çok olduğu yerlere giden (ayıraç).
287eksiçekerlikIlın öğeciklerin eksicik çekme eğilimlerini sıralayan, dolayısıyla öğeciğin kimyasal etkinliği ve özdecik içinde yol açacağı ucaylaşmaya ilişkin bilgi veren nicelik.
288eksinEksi yüklü özdecik yükünü.
289eksiuçKıvılkesimde, sıvıya batırılıp kıvıl akım geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı.
290ekşitÇözününce hidrojen yükünleri veren özdek.
291emdirmeSüngerimsi özdekleri yapışkan bir sıvı ile doyurma.
292en altyapıÇekinsel dönü etkisiyle, eksiciklerin izgesindeki her çizginin birkaç yakın çizgiye ayrılmasıyla oluşan izge biçimi.
293engelden sızmaNicem düzeneğinde, üstünden aşmaya devinim erkesi yetmese de, nicemsel bir taneciğin bir engelden öbür yana sızabilmesi olayı.
294engellemeYabancı bir özdek ile tezgenin çalışmasını önieyip tepkimedeki etkisini azaltma.
295engelleyiciTezgenin çalışmasını önleyerek, tepkime hızını azaltan katışkı.
296enlenmeİzge çizgilerinin, basınç ya da kıvıl alan özdeciklerinin hızlarına bağlı nedenlerle genişlemesi olayı.
297ereySürekli, sonsuz bir değişmenin en son varacağı yer.
298ergime noktasıKatının sıvıya dönüştüğü sıcaklık.
299eritkenbk. çözgen.
300eritmekbk. çözmek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir