Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
391ılıncık kapmaÇekine bir ılıncığın katılması olayı.
392ılınlama1. Ekşitle bazı karıştırıp, ekşitliği ve bazlığı giderme (pH = 7 yapma). 2. Toplam kıvıl yükü sıfır yapma işlemi.
393ıraksak diziTerimleri sonsuza doğru toplandığında belirli bir sayısal sonuç vermeyen dizi.
394ısıBir özdeği, ısıldevingen bir durudan dahayüksek sıcaklıktaki ısıldevingen duruya götürmek için verilmesi gereken erke niceliği.
395ısı aktarımıIsının, çeşitli yollarla (ısı iletimi, ışınım) bir ortamdan başka bir ortama geçiş özelliklerini inceleyen bilgi dalı.
396ısı iletimiIsının, birbirine değen nesneler arasından özdeciksel çarpışmalarla geçmesi olayı.
397ısı kapsağıbk. yığa.
398ısı sığasıBirim ağırlıkta bir özdeğin, bir derece ısınmak için aldığı ısı.
399ısı varışımıIsınan bir sıvının yer değiştirerek, ısısını değdiği başka bölgelere götürmesi olayına dayanan ısı aktarma türü.
400ısıl1. Isıyla ilgili. 2-Olağan sıcaklıklardaki (kT) ölçüsünde ısı nicelikleriyle ilgili.
401ısıl erkeBelli sıcaklıkta (T), özdecik başına düşen ortalama erke.
402ısıl iletkenlikBir özdeğin birim kesitinden, birim zamanda ne ölçüde ısı geçebildiğini ölçen nicelik.
403ısılçekinsel tepkimeIsı üretmek için kullanılan çekinsel tepkime.
404ısıldevimbilimÖzdeğin kimyasal ve fiziksel dönüşümlerinde erke, iş ve ısı arasındaki bağıntıları veren bilgi dalı.
405ısıldevingen duruBir dizgede sıcaklık, basınç ve bileşimle belirlenip değişmeyen duru.
406ısılkesimÖzdecikleri, ısı etkisinden yararlanarak parçalama işlemi.
407ısılkimyaKimyasal tepkimelerin ısılarını araştıran bilim dalı.
408ısılpiıÇekinsel tepkimelerden ısı üretmeye yarayan aygıt.
409ısıölçerAlınıp verilen ısı niceliğini ölçen aygıt.
410ıssızDışarısıyla herhangi bir özdek ya da erke iletimi olmadan yapılan (işlem).
411ışık serpinmesiBir ortam içinde, ışık kırınım indisinin ışık dalga boyuna göre değişimi.
412ışık soğurmasıBir özdeğin, ışığı alarak daha yüksek erke düzeylerine geçmesi.
413ışık ucaylanmasıbk. ucaylanma.
414ışıldamaBir özdeğin kendi kendine ışık vermesi eylemi.
415ışıldarKendi kendine ışık verebilen nitelikte (özdek).
416ışılduygunlaştırmaIşık etkisiyle bir kimyasal özdeğe tepkiyebilirlik kazandırma.
417ışıleksicik izgeölçümüIşık etkisiyle çıkan eksiciklerin erkelerini ölçerek elde edilen ve özdecikteki hangi yörüngeçlerin eksiciklerle dolu olduğunu gösteren izgeölçüm yöntemi.
418ışıliletkenlikYalıtkan bir özdeğin ışık etkisiyle iletkenleşmesi olayı.
419ışılkesimÖzdecikleri ışık, çoğunlukla morötesi kullanarak parçalama yöntemi.
420ışılkimyaIşık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir