Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
511katyapı ilkesiÇevrimsel çizelge öğeciklerinin, yörüngeçlere eksiciklerin ikişer ikişer koyularak yapılması ilkesi.
512kavuşmazBir eğrinin, değişkeni sonsuza doğru giderken yaklaştığı erey doğru.
513kaydırım1. Dıştan bir kıvıl ya da mıknatıs alan uygulandığında, ortamın içinde oluşan alan. 2. Bir taneciğin, bir dizgenin yerini biraz değiştirme.
514kayık biçimiDolamlı bin özdeciğin, iki ucu da yukarı doğru kıvrık biçimine verilen ad.
515kayma düzlemiKırılcanın bir yerinden bastırılmasıyla kayma gösteren özdecikler düzlemi.
516kaynama noktasıBelli basınç altında, sıvının buhara dönüşmeye başladığı sıcaklık.
517kaynama noktası yükselimiYabancı özdeciklerin katılmasıyla, arı bir sıvının kaynama noktasının daha yüksek sıcaklığa ağması.
518kendiliğinden ışınsalımUyarık durunun, başka kıvılmıknatıs alanlar olmadan kendi kendine ışık salarak alt durulara inişi olayı.
519kesimlemeKarışık bir sıvıyı, damıtma yoluyla değişik kaynama noktalarında daha arı sıvılara ayırma.
520kesimli damıtmaKarışık bir sıvıyı, değişik kaynama noktalarında birkaç sıvıya ayırarak damıtma.
521kesin orantılar yasasıÖğeciklerin, bölünmeden ancak tamsayılarda birleşebildiklerini söyleyen yasa.
522kesişmezlik kuralıEş bakışımlı iki nicem duru erke düzeyi eğrilerinin, öğeciklerarası uzaklık büyüdükçe kesişmeden değişmesi kuralı.
523kesit alanTanecik çarpışmaları olasılıklarını veren, bir taneciğin etkileşim alanı ile ilgili nicelik.
524keşiDoğrunun konsayı eksenini kestiği yer.
525kırılcaİriölçekte, düzgün geometrik biçimlerle büyüyüp belirli düzlemler boyunca kırılan, ufakölçekte ise düzgün bir özdecik dizilimi gösteren katı yapı.
526kırılca bağKırılcal katılarda özdecikleri yerlerinde tutan kuvvet.
527kırılca büyümesiÇözelti içindeki kırılcanın, geometrik biçimini koruyarak büyümesi olayı.
528kırılca gediğiKimi özdeciklerin yerlerinden kaymaları, kimilerininse eksilmesi gibi nedenlerle oluşarak kırılcanın düzgün dizilim yapısını aksatan nokta.
529kırılcalKırılca yapısında, bu yapıya özgü.
530kırılcal alanKırılcal ortam içindeki bir öğeciğin izgesini etkileyip, bu kırılcal ortamdan doğan kıvıl ya da mıknatıssal alan.
531kırılcayazımÇoğu kez x ışınları ile kırılcaların yapılarını bulan bilgi dalı.
532kırılcayazımsalKınlcayazım yöntemlerine ilişkin.
533kırınımIşınların, bir kırılcanın öğeciklerinden yansıdıktan sonra yine girişimler yaparak çıkmaları, böylece kırılca yapısını belirten düzenlerde görülmeleri olayı.
534kırma yörüngeçDeğişik açısal kolcuklu öğecik yörüngeçlerinin, aynı öğecik üzerindeki doğrusal bileşkeleriyle elde edilen ve belirli doğrultularda çıkan yeni yörüngeçlerden her biri.
535kıvıl akımYükünlü bir ortam ya da bir metal içinden saniyede geçen eksicik sayısı, bunun kıvıl yükü.
536kıvıl alanArtı birim kıvıl yükünü etkileyen o noktadaki kuvvet.
537kıvıl kaydırımKıvıl alanın özdek içinde aldığı değişik değer.
538kıvıl yükArtı ya da eksi olarak alınan, uzaklığın karesiyle ters orantılı biçimde birbirini itme ya da çekme gücü gösteren temel nicelik.
539kıvıldevîmbilimDevinen kıvıl yükleri ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.
540kıvıldinimbilimDevinmeyen kıvıl yük dağılımlarını ve yarattıkları olayları inceleyen fizik dalı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir