Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
571konbiçim etkileşimiÖğecik, özdecik durularına eksicikler kaçınımını katmak için, birkaç yörüngeç konbiçiminin doğrusal bileşkesini alıp, erke dizeyinin köşegenleştirilmesiyle çok eksicikli dizge işlevini bulma yöntemi.
572konbiçim tümleviSayıtım düzeneğinde dağı, yığa gibi nicelikleri veren, üleştirme işlevindeki bütün taneciklerin yalnız konsayıları üzerinden alınan tümlev.
573konmalı bileşikOlağan güçte kimyasal bağlarla değil de daha az yeğin yükünsel ya da fiziksel güçleri, bir özek öğecik çevresine tutunmuş öğeciklerden oluşan bileşik.
574konoluşumÖrgensel özdeciğin, kimyasal bağları değişmeden, az bir erke ayrımı ile alabildiği biçimlerin her biri.
575konsayıEksenlere ve bir köken noktasına göre, noktaların uzaydaki yerlerini belirten sayılar takımı içinden bir sayı.
576konsayı dizgesiNoktaların uzayda yerlerini belirlemeye yarayan değişkenler ya da değişken eksenleri.
577kopmaAğır çekinlerin uzayarak ikiye, kimi kez de birkaç parçaya ayrılmaları olayı.
578koşullu olasılıkBir olasılığın başka bir olayınkine bağlı olması durumu.
579koşut tepkimelerÖzdeş tepkenlerden başlayan, ancak ortak kimyasal türleri ve ürünleri olmayan tepkimeler.
580kotBir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge.
581kotlamaSimgeler vererek sınıflandırma işlemi.
582ls-bağlaşımıÖğeciklerde, yörüngeçlerdeki eksiciklerin açısal devinirliklerini ve dönülerini ayrı ayrı bileştirerek çok eksicikli yapıyı bulma biçimi.
583metal şerit kuramıEksicikleri, ayrı ayrı dalga işlevlerinde varsayan ve sonsuz boyutlu metaller için geçerli olan kuram.
584mıknatınDönü mıknatıs kolcuğu birimi.
585mıknatıs kolcuğuKuzey ve güney ucaylarda oluşan mıknatıscık mıknatıs alanlarına kaynak olan noktasal mıknatıs.
586mıknatıslıkKıvıl yükler devindiğinde görülen kuvvet, alan ve bunlarla ilgili olaylar.
587mıknatıssalDevinen kıvıl yüklerin yarattığı alanla ilgili.
588mıknatıssal nicem sayısıKıvıl yüklü taneciklerin nicemsel dönmelerinde, ancak mıknatıs alan uygulanınca erkeleri ayrılan çakışık duruları belirleyen nicem sayısı. _
589mıknatıssal yankılaşımMıknatıs alanı altında ayrılmış çekin dönüsünün erke düzeyleri arasındaki geçişlerini, özel kıvılmıknatıslı alanlarla saptama ilkesine dayanan izgeölçüm.
590morötesiMor ışıktan daha kısa dalgaboylu, çıplak gözle görünmez ışık.
591nicemPlanck katsayısıyla kendi sıksayısının çarpımına eşit büyüklükte, daha bölünemeyen erke niceliği.
592nicem durusuBüyüklük düzeleri h (~ 10-27 erg-saniye) olan dizgelerin, nicem yasalarına göre tanımlanabilen devinim durularından her biri.
593nicem sayısıNicem durularını ayırt eden, dizgenin bakışımıyla ilgili kesikli sayı.
594nicemlemeBir devinim kipinin nicem yasalarına göre hesaplanması, nicem sayılarının bulunması işlemi.
595nicemsei işlerNicemsei işlev ya da yöney gibi nesnelere uygulandığında yenilerini veren matematik nesnesi.
596nicemsel süremErkeleri, tamsayılara göre değil, sürekli sayılara bağlı olarak değişen nicemsel duruların tümü.
597nitelikSayısal olmadan belirtilen özellik.
598nokta öbekleriBir noktası değişmez kalmak üzere, bir özdeciğe uygulanan bakışım işlemleri öbeği türleri.
599noktabağKimyasal bağın, iki eksicik anlamında üst üste iki nokta ile gösterilmesiyle oluşan simge.
600oksu akışBir aygıtta, gaz ya da sıvıların dağılmadan ok gibi akışı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir