Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
61bağönlerÇekinlerin aralarındaki yörelere eksicik koyma olasılığını azaltan, içinde eksicik olursa kimyasal bağı güçsüzleştiren nitelik.
62bağönler yörüngeçİçindeki eksicikle öğeciklerarası kimyasal bağın gücünü azaltıp itiş veren özdecik yörüngeci türü.
63bakışıkbk. bakışımlı.
64bakışıklıkbk. bakışım.
65bakışıksızbk. bakışımsız.
66bakışımBir nesne ya da işlevin belirli eksen, özek noktası ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde görünümünü değiştirmemesi özelliği.
67bakışımlamaBakışımı olmayan matematiksel nesne ya da işlevleri, kimi işler uygulayarak bakışımlı duruya getirme.
68bakışımlıBelirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri değiştirildiğinde, görünümünü bozmayan nesne ya da işlevlerin niteliği.
69bakışımlı topaçBir eksen çevresinde dönüş bakışımı olan koniye benzer özdecik.
70bakışımsızBakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da işlevlerin niteliği.
71barınÇekinlerin çarpışma olaylarında gösterdikleri kesit alanlar için kullanılan ölçü birimi.
72basınçBirim alan başına dik olarak düşen kuvvet.
73basınç enlendirmesiBasınç arttıkça gaz içindeki özdecik izge çizgilerinin genişlemesi olayı.
74başnoktaKonsayı eksenlerinin kesiştiği (0,0) noktası.
75beklenen değerNicem durusu özgün duru olmadığında, ölçülebilir nicelik için birçok eş ölçümlerden sonra bulunan nicemsel ortalama değer.
76belirtilmeziik ilkesiNicem düzeneğinde, bir taneciğin hem konum, hem de hızının bir noktada kesinkes ölçülemeyeceğini, böyle değişken çiftlerinde, belirsizlikler çarpımının en az Planck katsayısı (h) ölçüsünde olacağını bildiren ilke.
77belirtilmezlikNicemde, erke ya da zaman gibi eş çift değişkenlerin her ikisinin birden kesinlikle ölçülemezliği ilkesi. (?E?t ~ h).
78belirtkenDizey öğelerinin tersbakışımlı çarpımları olarak hesaplanan sözgelimi, dizey evriğinin varlığını sınamaya yarayan sayı.
79benzerlik dönüşümüBir işleri (A), önünden bir dizey (S) ile, arkasından da o dizeyin evriği (S-1) ile çarparak dönüştürme: (S-1 AS = A').
80biçim katsayısıÇarpışma olaylarında saçınım açı ya da yeğinliklerini bulmaya yarayan, çarpılan tanecikteki yük dağılımı biçimiyle ilgili nicelik.
81bileşenBir özdeği oluşturan kimyasal bileşimi bildirmek için verilmesi gerekli kimyasal türlerden her biri.
82bileşikBelirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek.
83bileşimBir özdeğin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tümü.
84bileşkenBir bileşkeyi oluşturan yöneylerin her biri.
85bireşimİstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi.
86birim gözcükÖtelenmekle bütün bir kırılcayı tarayabilen, yinelenerek kırılca yapısını oluşturan birkaç özdecikli ana yapı.
87birim işlemlerKimya mühendisliğinde, özdekleri ayırmak için yapılan damıtma, süzme gibi uygulayımsal işlem türleri.
88birim işlerMatematiksel nesnelere uygulandığında onları değiştirmeyen işler: I.
89birim süreçlerKimya mühendisliğinde, kimyasal özdekleri üretmek için kullanılan belli başlı tepkime işlemleri.
90birleşik öğecikBir özdecik öğeciklerinin yaklaştırılmasıyla elde edilecek özdecik yörüngeçlerinin erke düzeyi sırasını bulmaya yarayan varsayımsal öğecik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir