Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
181dalgaYeğinliği, genliği yer ile zamana göre düzenli biçimde yinelenerek değişen işlev ya da nicelik.
182dalga boyuDalganın ardı ardına iki eş evreli noktası arasındaki uzaklık.
183dalga çıkınıAz ayrımlı dalga boylarının girişiminden doğan, uzamı sınırlı dalga parçası.
184dalga evresiBelli bir sürede dalganın, genliğine ne denli vardığını ölçen açı.
185dalga genliğiDalganın en yüksek noktası ile sıfır noktası arasındaki nicelik.
186dalga işleviKaresi alındığında olasılıkları veren dalga devim özelliklerini nicemsel olarak saptayıcı işlev.
187dallanmaGenellikle çarpışma, saçınım olaylarından çıkan tanecik ya da ışıncıkların birkaç son duruda değişik olasılıklarla bulunmaları olayı.
188dallanma oranıTaneciklerin çarpışması sonucunda ortaya çıkan olayların olasılıkları arasındaki oran.
189damıtmaSıvıyı sürekli olarak buharlaştırıp sonra yine yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemi.
190damıtma dikeciSıvıların buharlaştırılarak ayrılmasını sağlayan diklemesine ince uzun aygıt.
191damlar cıva kıvılucuOrganik özdeciklerin yükünleşme niteliklerini bulmak için kullanılan kıvıluç.
192değeçBir yükün ya da öğeciğin çevresini sarmış belli sayıdaki özdeciklerden her biri.
193değer doymasıBir öğeciğin yörüngeçlerine Pauli dışarlama ilkesince sınırlanmış sayıda eksicik konulabilmesiyle birkaçtan çok kimyasal bağa yer kalmaması olayı.
194değerbağ yöntemiÖzdecik dalga işlevini, öğecik yörüngeçlerinin çarpımıyla yaklaştıran nicemsel kimya yöntemi.
195değiş tokuş öbeğiBir dizi nesnenin yerlerini ya da adlarını, aralarında değiştirme işlemlerinden oluşan matematiksel öbek.
196değiş tokuşlamaBirkaç nesnenin yerlerini ya da adlarını aralarında değiştirme.
197değişik öğecikliİki öğeciği değişik özdecik.
198değişimBir özelliğe ilişkin değerin belirli koşullar altında azalıp çoğalması.
199değişkenBir işlevin bağlı olduğu niceliklerden her biri.
200değişmezBir işlev uygulandığında öğeleri eş küme, büklüm vb. içinde kalan (nicelik).
201değiştirgenDeğişkenlerin yanı sıra dursayı gibi görülen, ancak her yeni değeri için işlevi değiştiren cebirsel simge ya da sayı.
202değiştirmece yöntemiErkenin alacağı değerlere baka baka, ilk yaklaştırmaları değiştirerek istenen dalga işlevini bulma yöntemi.
203değme açısıBir katı yüzeyine konan sıvı damlasının sınırlarında görülen, dik düzlem içindeki açı.
204demetBelli bir doğrultuda giden, ışından daha kalın tanecikler topluluğu.
205demirmıknatıslıkDemir parçası içinde, öğecik mıknatıs kolcuklarının eş yönü almasından oluşup, dış alan kalkınca da kalabilen mıknatıslık.
206denelbk. deneysel.
207denel yanılgıÖlçmede elde edilen değerlerin kesin değerden sapma niceliği.
208denet işlemTepkimelerin istenen biçimde yürümesini, bir değişiklik olunca dizgenin gene yerine gelmesini sağlayan işlem.
209denetimDeğişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi.
210deneyBilimsel birgerçeği ortaya çıkarmak, bir varsayımı denemek ya da kanıtlamak, bir yasanın doğruluğunu göstermek ereğiyle yapılan işlem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir