Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
241dizgeÜzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
242dizilmıknatıslıkÖzdeciksel mıknatıs kolcuklarının, bir yöne doğru dizilmeye çalışmalarından doğan mıknatıslık.
243doğrusal bileşimYöneylerin, dalga işlevlerinin, katsayılarla çarpılıp toplanmasından oluşan yöney ya da işlev.
244doğrusal bileştirme ilkesiNicem düzeneğinde, olasılıkların değil de dalga işlevlerinin toplanmasını öngören temel ilke.
245doğrusal büklümDoğrusal bileşim işlemi altında kapalı küme.
246doğrusal devinirlikKütle ile doğrusal hızın çarpımı olarak bulunan doğrusal devinim niceliği (mv).
247doğrusal özdecikBütün öğecikleri bir eksen üzerinde olan özdecik.
248dolam1. Bir çarpım işlemi altında kapalı öğeler kümesi. 2. Öğecikleri, çevrimsel olarak dizilmiş özdeciğin geometrik biçimi.
249dolamlılarÖğecikleri tek ya da birkaç dolam biçiminde dizili özdecikler.
250dolaşık akışBelirli bir Reynold sayısını aştığı için, içinde rasgele devinimleri artmış, çizgisel akıştan çıkmış akış türü.
251dolaysız çarpımİki yöneyin bütün bileşkenlerini ikişer ikişer çarparak elde edilip, yöney boyutları çarpımını veren boyutlu gerey.
252doldurmaÖzdeciklerin, boy ile biçimlerine göre bir oylumu kaplayıp dizilmeleri.
253donma noktası alçalımıAz nicelikte yabancı özdek katılmasıyla, arı bir kimyasal özdeğin donma noktasında görülen düşme.
254dopler enlenmesiIşık salan taneciklerin hızları dolayısıyla, izge çizgilerinde görülen kalınlaşma.
255dorukİşlev değerinin en büyük, değişkene göre türevin sıfır olduğu
256dönel izgeÖzdeciiğin nicemsel dönme erke düzeylerinden oluşan izgesi.
257dönermıknatıslık oranıKıvıl yük dağılımlı bir taneciğin dönmesinden doğan mıknatıslık kolcuğunun açısal devinirliğe oranı.
258dönü dizge geçişiÖzdecik erke düzeyleri arasında, toplam dönüsü değişik olan düzey dizgelerinin birinden diğerine geçişi (çoğunlukla S = 1 üçlülerinden S = 0 teklilerine).
259dönü nicem sayısıEksicik gibi temel taneciklerin bağıl nicem kuramına uymalarından doğan, kıvıl yükün tanecik ekseni çevresinde dönmesiyle ilgili sayılabilecek, ancak nicemde yalnızca birkaç değer alabilen değişken.
260dönü yörünge etkileşimiKıvıl yükü, yanında dönüsü olan bir taneciğin deviniminden oluşan mıknatıs alan ile dönü mıknatıs ucayının etkileşimi.
261dönüşkeMatematik işler ya da işlevlerin belirli, ve eş bir işlem altında dönüştürülmüş biçimleri.
262dönüştürücüKıvıl gerilim ve akımı değiştiren aygıt.
263dönüştürüm1. Kimyasal yollarla bir özdeciğin yapısını değiştirme. 2. Temel yöneyler üzerine işlerlerin etkisiyle konsayı dizgesini değiştirme.
264dört özekli tümlevÖzekleri dört ayrı çekin üzerinde olan öğecik yörüngeçlerinin çarpımıyla alınan tümlev.
265dörtucayYarısı eksi, yarısı artı olmak üzere dört kıvıl yükten oluşan ya da benzeri özel gerilim işlevleri veren yük dağıtımı.
266dörtyüzlü bağlanmaÖzekteki karbon gibi bir öğeciğin, her yüzü eşkenar üçgen olan dört yüzlü bir prizmayı belirleyen dört bağ kurması.
267durmaz devinimErke sağlamadan sürüp gidecek bir devinim. (Isıldevimbilime göre böyle bir devinim gerçekleşemez, düşseldir.)
268dursayıBir denklem, fiziksel yasa vb. bulunup, değeri değişmeyen sayı ya da simge.
269duruDeğişkenlerin değerleri verildiğinde, dizgenin kesinlikle tanımlanan belirli durumu.
270duru denklemiBir özdeğin ısıldevingen durularını sıcaklık, basınç ve bileşim gibi değişkenlere bağlı olarak veren denklem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir