Atletizm - XML


IDTerimAçıklama
31ciritMadensel sivri uçlu, gövdesi tahta ya da madenden yapılmış, tutağı ip sargılı kargı biçiminde atma aracı. Ağırlığı erkeklerde en az 800 gr., bayanlarda 600 gr. dır. Uzunluğu erkeklerde 260 cm.-270 cm. bayanlarda ise 230 cm. olur.
32cirit atma1. Hız kazanmak için gerilip koştuktan sonra, elde taşınan ciriti omuz ya da taşıyan kol üstünden ileriye doğru fırlatma. 2. Ciriti, bu yolla en uzağa atmak için yarışılan atletizm dalı.
33cirit sapıÖn bölümü maden başa bağlı, en geniş yeri ip sargılı, tahta ya da madenden yapılmış cirit gövdesi.
34çapraz atlayışÇıtayı, binermiş gibi karın altına alarak aşma temeline dayanan yaygın bir yüksek atlama biçimi.
35çarpma tahtasıGülle atan atletin, deviminden doğan hızla atma döngüsünün dışına çıkmasını önlemek için kullanılan ağaç takoz.
36çekiçTokmak, sap ile tutaktan oluşan, 7.257 kg. ağırlığında, 117. 5 cm. -121. 5 cm. (tutağın içinden ölçüldüğünde) uzunluğunda atma aracı.
37çekiç atma1. Atma aracını çevirerek, vücudu kendi ekseni çevresinde döndürerek ya da her ikisini kullanarak elde edilen hızla çekici atma döngüsü üstünden ileriye doğru fırlatma. 2. Çekici, bu yolla en uzağa atmak için yarışılan atletizm dalı.
38çekiç sapıÇekiç tokmağını tutağa bağlayan tel.
39çekiç tokmağıÇekicin demir, pirinç ya da pirinçten daha sert bir özdekten yapılmış, madensel dolgulu yuvar biçiminde baş bölümü.
40çekiç tutağıÇekicin, tek parçadan ya da çift örgüden yapılmış, sert, oynaksız, atış sırasında esnemeyen tutma yeri.
41çıkışÇıkış imi ile çıkış yerinden koşuya başlama. İki türü vardır: Kısa koşularda uygulanan alçak çıkış uzun koşularda uygulanan yüksek çıkış.
42çıkış bölmesi1500 metreye dek yapılan koşularda, çıkış çizgisi gerisinden yarışa başlanılan bölüm.
43çıkış çizgisiYarışa başlanacak yeri gösteren 5 cm. kalınlığındaki ak çizgi.
44çıkış imiKoşuyu başlatmak için, çıkış tabancasını patlatarak verilen im.
45çıkış tabancasıKurusıkı bir patlama sesi ile birlikte parıltı vermesinden ötürü, yarışı başlatma işinde kullanılan özel tabanca.
46çıkış takozuHız koşularında, çıkışa kalkan yarışçıların iterek birden atılım yapmak için ayaklarını dayadıkları takoz.
47çıkışçıYarışlarda, çıkış imini veren yargıcı.
48çıkışçı yardımcısıKoşuların yönetmeliklerde gösterilen kurallara uygun olarak yürütülmesinde, çıkış yargıcısına yardımla yükümlü yargıcı.
49çıtaYüksek ya da sırıkla atlamada aşılması gereken yüksekliği gösteren tahta, maden vb. özdekten yapılmış yuvarlak, yerine göre üçgen kesitli uzun ince çubuk.
50çıta dayanağıYüksek ya da sırıkla atlamada üzerine çıtanın konduğu ayak.
51çıtayı geçişYüksek atlamalarda, belli bir yüksekliğe konmuş olan çıtayı düşürmeden aşarak, vücudu tümüyle sıçrayış yönünden öbür yöne aktarma.
52çitli engelEngelli koşularda koşucunun üzerinden aşmak zorunda olduğu 3.96 m. genişliğinde, 91.1-91.7 cm. yüksekliğindeki engel.
53çivili ayakkabıTabanında metal çiviler bulunan atlet ayakkabısı.
54denemeAtma ya da atlama yapan yarışçının, her dönede birer kez kullandığı sınama hakkı.
55deneme sırasıAtma ya da atlamaya katılan yarışçının her dönedeki sınama sırası.
56dikkat komutu800 metreye dek düzenlenen koşularda, çıkış çizgisinde yerlerini alan yarışçıları dikkat durumuna getirmek için, çıkışçının kendi ana dilinde verdiği uyarı komutu.
57dikmeYüksek atlamalarda, aşılması gereken çıtayı taşıyan ayakların konduğu direklerden her biri.
58dilimGeçerli bir atış için, atışı yapılan aracın içine düşmesi gereken, çizgilerle belirtilmiş alan kesimi.
59dingin ayakÜç adım atlamada, ilk sıçramayı yapmayan ayak.
60diskDisk atmada kullanılan, 2 kg. ağırlığında genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak. Kadınların kullandıkları disk 1 kg. ağırlığında olup daha küçüktür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir