Fizik - XML


IDTerimAçıklama
451çoktürel tepkileşimlikYakıtı ve ılıncık yavaşlatıcı özdekleri, türdeş olmayan bir düzlenim içinde bulunan tepkileşimlik.
452çökelimBir çözeltide çözünmüş özdeğin katı halde ya da havadaki nemin sıvı ya da katı halde ayrılma süreci.
453çöküm gerilimiYalıtkan bir özdeğin direncinin kendini bırakmasına neden olacak tutardaki elektrik gerilimi.
454çözeltiBir ya da daha çok sıvı ya da katının tekdüze dağılmış özdeciklerini içeren bir sıvı ya da katı ortamdan oluşan karışım, anlamdaş eriyik.
455çözgenBir katı özdeği çözündürmek için gerekli ortamı oluşturan sıvı.
456çözme1. Bir kuvveti, istenileni doğrultularda etkiyen en az iki kuvvete ayırma. 2. Üstüste binmiş izge doruklarını ayırma.
457çözme gücü1. Bir ışıksal aygıtın, birbirine yakın noktalanın ya da nesnelerin ayrık görüntülerini verebilme gücü. 2. Bir izge gözlerin yakın dalga boylarını ayırabilme gücü.
458çözücübk. çözgen.
459çözülürü erkesiBir çekirdek içindeki bir önelciğin, bir ılıncığın ya da bir alfa parçacığının bağlanım erkesi söz konusu parçacıkların çekirdekten kurtulabilmeleri için bu erkenin harcanması gerekir.
460çözümleç1. Çözümleme işlemini yapan aygıt. 2. Ucaylı ışığın ucaylanım dogrultusunu belirtmeye yarayan gereç.
461çözümlemeKarmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
462çözündürmeBir katının bir sıvı içinde kültürel bir çözeltisini hazırlama.
463çözünenBir çözgende çözünüme uğrayan özdek.
464çözünürlükBelirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği.
465çözüşümÖzel koşullarda, bir birleşiğin özdeciklerinin geçici ve tersinir biçimde ayrışması.
466çubuk mıknatısÇubuk biçimli süreğen mıknatıs.
467çukur ağÇukur bir yansıtıcı yüzey üzerine çizilmiş koşut çizgilerden oluşan ışık ağı.
468çukur aynaYansıtıcı yüzeyi, yuvarsal içbükey ayna.
469çukur mercekOrtası çevresine göre daha ince olan ve geçirdiği ışın demetini ıraksaklaştıran mercek, anlamdaş ıraksak mercek.
470dağılımBir niceliğin işlevi olduğu bir değişkenin değerleri üzerinde ağırlıklı üleşimi.
471dağınık ısımTek-renk ışıma çevreden karışan değişik dalga boylu ışımlar.
472dağınık yansımaIşığın pürüzlü yüzeylerden tüm doğrultulara yansıması.
473dağıntıIsıl erkenin işleysel işe çevrilime derecesinin ölçüsü bu ölçü dQ dönüşen ısıyı ve T dönüşüm sıcaklığını gösterdiğine göre dQ/T ye eşittir.
474dalgaKendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.
475dalga boyuBir dalganın eşit evreli ardışık noktaları arasındaki uzaklık.
476dalga çıkınıAynı yol boyunca yayılan değişik sıklıkta iki ya da daha çok dalga katarının birleşkesi.
477dalga çözümleciVerilen biçimdeki bir dalgayı temel sıklık ve üst sıklık birleşenlerine çözümleyen aygıt.
478dalga çukuruİlerleyen dalgada yerdeğişim beleninin konumu.
479dalga denklemiBir, iki ya da üç-boyulu uzayda yayılan dalgaları betimlemeye yarayan nicelikleri, zaman değişkenine bağlayan ikinci basamaktan tikel türetik denklem.
480dalga direncibk. çeli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir