Fizik - XML


IDTerimAçıklama
481dalga dönemiBir dalganın bir noktasında bir tam salınım yaptığı süre. Dalga dönemi sıklığın tersine eşittir.
482dalga işleviDalga denkleminin çözümü olan ve dalgalı devinimin özelliklerini betimleyen uzbilimsel işlev.
483dalga işleybilimiEksicik, önelcik, ılıncık vb, temel parçacıkların dalgalı yapıda oluşlarını ve özelliklerini dalga denklemi çözümleri içinde inceleyen işleybilim dalı.
484dalga katarıTitreşen bir cismin bir ortam içine saldığı ardışık dalga dizisi.
485dalga kılavuzuİçinde çok kısa dalga boylu akımmıknatıssal dalgaları ileten çembersel ya da dikdörtgen kesitli metal boru.
486dalga kuşağıHava iletişim kuşağı gibi özel kullanıma ayrılmış sıklık kuşakları.
487dalga kümesibk. dalga çıkını.
488dalga sayısıBir dalganın birim uzunluk içine sığan dalga boyu sayısı.
489dalga sıklığıBir dalganın bir noktasında saniyedeki salınım sayısı bu sayı dalga döneminin tersine eşittir.
490dalga tepesiİlerleyen dalgada yerdeğişimin tepe konumlarının her biri.
491dalga yüzüDalganın, yayıldığı ortam içinde, aynı evrede salınan parçacıkların uşturdukları yüzey.
492dalgalı akımBir iletken içinde akış yönü saniyede birçok kez tersine dönen elektrik akımı.
493dalgaölçerAkımmıknatıssal dalgaların titreşim sıklığını ölçen aygıt.
494dallanımBir ışımetkin çekirdeğin bozunum dizisinden yeni ışımetkin parçalanma zincirlerinin oluşumu.
495dallanlım oranıEşizleri olan bir öğede, alfa ve beta parçalanmasına uğrayan öğeciklerin sayılarının oranı.
496damıtık suİçinde iki çözünmüş özdeklerden damıtım yolu ile arındırılmış su.
497damıtımUçurulup yoğunlaştırma yoluyla arı bir sıvı elde etme işlemi.
498dayançbk. dayanıklılık.
499dayanıklı dengeKüçük bir yerdeğişim ile, geriçağırıcı bir kuvvet oluştuğu için kendiliğinden denge konumuna dönen bir cismin durumu.
500dayanıklı dizgeTemel bir değişikliğe yol açmadan sıcaklık, basınç, oykum gibi dış koşulların değişebildiği dizge.
501dayanıklılıkBir nesnenin ya da bir dizgenin bir dış kuvvet etkisiyle ayrıldığı denge durumuna geri dönme eğilimi.
502dayanıksız1. Kolayca öğelerine bozunan. 2. Denge durumunu küçük bir yerdeğişim ile yitiren.
503dayanım sınırıBir nesnenin dayanabileceği en büyük zorlanımın, birim kesit başına kuvvet olarak değeri.
504de broglie dalgasıÖzdek parçacıklarının değişik bir görünümünü oluşturan özdeksel dalga.
505değerBir büyüklüğün ya da bir özelliğin bir birim cinsinden nicel tutan.
506değerdeş bağbk. değerdeşlik.
507değerdeşlikBir ya da daha çok eksicik çiftinin paylaşıldığı öğecikler birleşiminde, her öğeciğin çifte bir eksicikle katkıda bulunduğu kimyasal bağ.
508değerlendirimBir niceliğin eldeki verilere göre sayısal tutarını bulma.
509değerlik1. Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki öğeciklerle ya da kökçelerle belirli oranlarda birleşebilirliği. 2. Verilen bir öğeciğin ya da kökçenin hidrojen öğeciği ile birleşme oranını gösteren sayı.
510değerlik açısıÇok öğecikli bir özdecikte iki komşu öğeciği orta öğeciğe bağlayan düşsel iki çizgi arasındaki açı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir