Fizik - XML


IDTerimAçıklama
781elektrik yayıHavada ya da bir uçun içinde, yeterince yüksek elektriksel gerilim uygulanan iki üşek arasında oluşan ışıklı boşalım izi.
782elektrik yeğinliğiBir elektrik alanı içinde bulunan artı birim yüklü bir nesneye etkiyen ve elektriksel alan yeğinliği için bir ölçü olarak alınan, kuvvet.
783elektriklenme1. Eksicik katarak ya da eksicik alarak, bir nesnenin yük dengesini bozma. 2. Elektrikle ya da elektriksel düzeneklerle donatım.
784elektrikölçerElektriksel gerilim ve yük ölçmekte kullanılan aygıt.
785elektriksel bürgütlemeBir nesneyi elektrisel etkilerden yalıtmak için, iletken metal yapraklarla her yanından sarma.
786elektriksel çekimKarşıt imli elektrik yükleri arasındaki Coulomb yasası ile belirlenen çekim kuvveti.
787elektriksel çevireçBir tür dalga girdisini, o türden ya da değişik türden dalgaya çevirerek, değişik bir ortama çıkaran araç.
788elektriksel çınlanımDalgalı gerilimle sürülen irkilteçli ve sığaçlı bir çevrimde, sürücü sıklık çevrimin doğal sıklığına eşit olunca sağlanan doruk genlikti salınım durumu.
789elektriksel çiftuçayEşit ama karşıt imli, elektrik yüklü iki parçacığın, özdecikler boyutunda bir aralıkla bağlanması ile oluşan temel yapı.
790elektriksel çökümYalıtkan bir özdekten akım geçirebilmek için uygulanan gerilim, belirli düzeyi bulunca yalıtkanlığın yok olması.
791elektriksel dalgaSalınımlı elektriksel ve mıknatıssal alanlardan oluşan dalga. örn. radyo iletişiminde kullanılan dalgalar.
792elektriksel dayanıklılıkBir içyükülün, yalıtkanlığını koruyarak erişebileceği en yüksek elektriksel gerilim.
793elektriksel devim bilgisiDevinen elektrik yüklerini ve bu yüklerin elektriksel ve mıknatıssal alanlardaki etkileşimlerini inceleyen bilim dalı.
794elektriksel dirik bilgisiElektrik akımlarının birbirlerine etkilerini ve akımlarla mıknatıslar arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalı.
795elektriksel erkliArtı birim elektrik yükünü, bir elektriksel alan içinde, sonsuz uzaklıktan ya da yerden belli bir noktaya getirmek için gereken işle ölçülen nitelik.
796elektriksel gözeDeğişik iki metal ile bir üşer çözeltisinden oluşan ve ikimyasal erkeyi elektriksel erkeye dönüştürerek elektriksel güç kaynağı olarak kullanılan düzenek.
797elektriksel güçElektrik erkesi ile birim zamanında görülen iş. Watt (W) ya da kilowatt (kw) birimleri ile ölçülür.
798elektriksel ışıldamaYüksek sıklıkta elektriksel boşalmalarla ortaya çıkan ışıldama.
799elektriksel iletkenlikBir özdeğin özdirencinin tersi özdeğin iletkenliğinin ölçüsü.
800elektriksel işleybilimElektrik erkesi ya da elektrik alkımı ile işleyen araç ve aygıtlar geliştiren ve bunların özelliklerini inceleyen bilim dalı.
801elektriksel kaplamaÜşerçözüşüm olayından yararlanarak altüşek olarak kullanılan bir metal nesneyi, ince bir metal katmanı ile kaplama, anlamdaş üşerçözüksel kaplama.
802elektriksel mıknatısYumuşak demir üzerine sarılmış bir iletken sarmaldan elektrik akımı geçirmekle oluşturulan mıknatıs.
803elektriksel titreşimÇınlanım çevriminin yapısına bağlı doğal bir titreşim sıklığı olan dalgalı akım.
804elektriksel ucaylanımElektrikçe yüksüz bir öğe ya da özdeciğe bir elektrik alanı uygulamasında, eksiciklerin biraz kaymaları sonucu artı ve eksi yük özeklerinin ayrılması ile karşıt imli ucaylar oluşması.
805elektriksel yoğunlukBir uzay yükünün birim oylumu basma, ya da yüzey yükünün birim yüzeyi başına düşen elektrik yükü tutan.
806elektriksel yükBir nesne üzerindeki ya da bir yerdeki aksicik sayısı ile artı yük dengesizliği tutan.
807elektron-voltBir aksiciğin bir voltluk elektriksel gerilim aşmakla kazandığı devimsel erke. Bu nicelik, öğecik doğabiliminde ve çekirdek bilgisinde erke birimi olarak kullanılır.
808elemeBirkaç eşitliği birlikte kullanarak bir değişkeni aradan yok etme.
809emmeçUçun ya da uçuk emici aygıt.
810en küçük eylemİşleybilimde, alası yörüngelerden eylemin en küçük olanının yeğleneceği ilkesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir